Original Key

อักษร

Original Key

จากCตัวอักษร ร้อยเรียงเป็นคำAm

และคำทุกคำ ล้วนสร้างความหมายEm

อักษรยิ่งยาว เรายิ่งเข้าใจ D

ยิ่งสื่อความหมายและยิ่งชัดเจน


แต่Cคำสั้น ๆ คำหนึ่งคำนั้นAm

อาจน่าจดจำและทำให้รู้สึกEm

บ่งบอกความหมายข้างในลึก D

ให้เป็นบทความที่อ่านถึงใจ


คำCบางคำ หากร้อยเรียงAm

ด้วยใจออกมาให้ใครได้รู้Em

อาจสวยงามDกว่ามวลดอกไม้

ใด ๆ ที่เคยCได้พบ

อีกล้านคำAmดุจดั่งดวงดาว

ที่คอยสองแสงEm..

ให้ทุกคืนDเป็นคืนที่สวยงาม


หากบอกใครCว่ารักหมดใจ

หากบอกไปแAmค่เพียงหนึ่งคำ

สื่อความหมายEmทุกการกระทำ

ว่าชีวิตDฉันมอบให้เธอ

ความคิดถึงCที่ฉันฝากไว้

ส่งถึงใจแAmค่เพียงข้ามคืน

คำว่ารักEmฉันจะยั่งยืน

ดั่งอักษรDที่ไม่มีวันเลือนหาย

INSTRU : C|Am|Em|D ( 2 Times )

บางCคำมีค่ากว่าเพชรนิลจินดาAm

จึงไม่อาจให้หล่นหายจมไปกับธาราEm

ตำนานกล่าวไว้ตั้งแต่ใดมาD

จึงไม่อาจให้เลือนหายตามกาลเวลา


ตราCบใดผู้กันยังโบกสะบัดAm

เสียงแว่วจะชัดเจนอยู่เสมอEm

รอคอยให้ใครสักคนได้พบเจอD

เห็นความสวยงามที่คงอยู่


คำCบางคำ หากร้อยเรียงAm

ด้วยใจออกมาให้ใครได้รู้Em

อาจสวยงามDกว่ามวลดอกไม้

ใด ๆ ที่เคยCได้พบ

อีกล้านคำAmดุจดั่งดวงดาว

ที่คอยสองแสงEm..

ให้ทุกคืนDเป็นคืนที่สวยงาม


หากบอกใครCว่ารักหมดใจ

หากบอกไปแAmค่เพียงหนึ่งคำ

สื่อความหมายEmทุกการกระทำ

ว่าชีวิตDฉันมอบให้เธอ

ความคิดถึงCที่ฉันฝากไว้

ส่งถึงใจแAmค่เพียงข้ามคืน

คำว่ารักEmฉันจะยั่งยืน

ดั่งอักษรDที่ไม่มีวันเลือนหาย

INSTRU : C|Am|Em|D ( 2 Times )

คำCบางคำ หากร้อยเรียงAm

ด้วยใจออกมาให้ใครได้รู้Em

อาจสวยงามDกว่ามวลดอกไม้

ใด ๆ ที่เคยCได้พบ

อีกล้านคำAmดุจดั่งดวงดาว

ที่คอยสองแสงEm..

ให้ทุกคืนDเป็นคืนที่สวยงาม


หากบอกใครCว่ารักหมดใจ

หากบอกไปแAmค่เพียงหนึ่งคำ

สื่อความหมายEmทุกการกระทำ

ว่าชีวิตDฉันมอบให้เธอ

ความคิดถึงCที่ฉันฝากไว้

ส่งถึงใจแAmค่เพียงข้ามคืน

คำว่ารักEmฉันจะยั่งยืน

ดั่งอักษรDที่ไม่มีวันเลือนหาย

INSTRU : C|Am|Em|D

( 2 Times ) C

 

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564