Original Key

อภัยได้ไหม

Original Key

INTRO : C|Bm|AmD|G

C|Bm|AmD|GD

ที่ผิดไปแล้วG โปรดเถอะแก้วตาอภัยได้ไEmหม

คงDอยู่ไม่ไหวCหากเธอจากไปไม่ได้พบDเจอ

เคยผิดกี่ครั้งGแต่เธอก็ยังBmอภัยเสมอEm

แต่Dว่าครั้งนี้ตัCดความสัมพันธ์ ไม่มีชิ้นDดี


 รู้ตัวCในวันที่สาย  D

วันที่เธอBmนั้นไม่เหลือใจ  Em

วันนี้เธอAmจะไป ให้จบCเพียงแค่นี้  D


แก้วตาของฉันCอภัยให้กันDอย่าจากฉันGไป

ใจแทบสลายCเมื่อยามเห็นเธอDทำหน้าหมางGเมิน

ไม่มีเธอแล้วCข้างในหัวใจมัDนเศร้าเหลือBmเกิน

ที่ต้EmองเผชิญAmความเหงาความคิดถึงDเธอ


จะมีทางไหนGที่ทำให้เราBmนั้นกลับมารักEm       D

คงไม่ง่ายนักCเมื่อเธอไม่มีท่าทีเห็นDใจ

คนที่เคยรักGวันนี้นั้นกลายBmเป็นคนอื่นEmไกล

คงDไม่โทษใครCที่เธอจากไปเพราะตัวDฉันเอง


รู้ตัวCในวันที่สาย D

วันที่เธอBmนั้นไม่เหลือใจ Em

วันนี้เธอAmจะไป ให้จบCเพียงแค่นี้ D


แก้วตาของฉันCอภัยให้กันDอย่าจากฉันGไป

ใจแทบสลายCเมื่อยามเห็นเธอDทำหน้าหมางGเมิน

ไม่มีเธอแล้วCข้างในหัวใจมัDนเศร้าเหลือBmเกิน

ที่ต้EmองเผชิญAmความเหงาความคิดถึงDเธอ

INSTRU : G|Em|Bm|Em|CD|G

CD|BmEm|AmC|D

แก้วตาของฉันCอภัยให้กันDอย่าจากฉันGไป

ใจแทบสลายCเมื่อยามเห็นเธอDทำหน้าหมางGเมิน

ไม่มีเธอแล้วCข้างในหัวใจมัDนเศร้าเหลือBmเกิน

ที่ต้EmองเผชิญAmความเหงาCความคิดถึงเDธอ


กลับมาได้ไหมGฉันไม่เหลือใครDที่จะรักGกัน

คนเดียวเท่านั้นCคือเธอที่ฉันDรักสุดหัวGใจ

ขาดเธอวันนี้อCาการไม่ดีเDหมือนจะขาดBmใจ

ต้อEmงนอนเสียใจอAmยู่กับตรงนี้ที่Dไม่มีเธG

ฮื้อ ฮือEm.. ขอโทษดัง Amๆ กับรักพัง Dๆ ที่เคยให้เGธอ

INSTRU : G
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564