คอร์ดเพลง พยายามกี่ครั้งก็ตามแต่
HANGMAN

คอร์ดเพลง พยายามกี่ครั้งก็ตามแต่ - HANGMANคอร์ดเพลง พยายามกี่ครั้งก็ตามแต่

ได้แค่เพียงบอก ได้แต่เพียงหลอก

บอกตัวเองว่าฉันไม่เสียใจ

ทั้งที่ใจอยากร้องตะโกนบอก ถ้าเพียงเธอเข้าใจ

INSTRU : Bb|F|Gm|Eb ( 2 Times )

ไม่ค่Bbอยกล้าFหรอก แค่ใช้สายตาGmบอก

บอกร่องรอยEbแตกร้าวของหัวใจ

พยาBbยามกี่Fครั้งก็ตามGmแต่ ฉันก็ได้แEbค่ผิดหวัง


* แล้วCmมันก็คล้ายEbเรื่องเดิม

หนึ่งคนBbใส่ใจ อีกคนGmก็ไม่เห็นค่า

เรื่องCmมันคลับคล้ายEbคลับคลา ว่าตัวBbฉัน ต้องเสียFใจ


** จริงBbหรือหลอกทำไมไFม่บอกกัน

ที่รักGmที่หยอกที่เคยEbให้ต่อกัน

ความBbเฉยชาที่เธอF/Aให้มา เริ่มจะกดGmดัน ให้ฉันน้อยEbใจ

INSTRU : Gm|Eb

แม้ฉัBbนลองบFอก พยายามGmบอก

บอกด้วยด้วยตาจEbนล้าถึงหัวใจ

พยาBbยามกี่Fครั้งก็ตามGmแต่ ฉันก็ได้แEbค่ผิดหวัง

( ซ้ำ * , ** , ** )

คิดBbหาทางFออก ค้นหาทางGmแก้

แต่เหตุผลEb วกวนซะเหลือเกิน

พยาBbยามกี่Fครั้งก็ตามGmแต่ ฉันก็ได้แEbค่ผิดหวัง

( ซ้ำ ** , ** )

INSTRU : Bb|F|Gm|Eb ( 2 Times ) Till End

ให้ฉันน้อย.. ใจ


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด