คอร์ดเพลง ควายบักเถิก ถกเครือบักถั่ว
ไอซ์ หลวงพระเนตร

คอร์ดเพลง ควายบักเถิก ถกเครือบักถั่ว - ไอซ์ หลวงพระเนตรคอร์ดเพลง ควายบักเถิก ถกเครือบักถั่ว

ควายบักเถิก Gล่ะถกเครือบักถั่ว

อีเเม่ฟ้าวคว้าEmล่ะค้อนไล่ตีควาย

ควายบักเถิกGล่ะถกขาแล่นลงห้วย

อีเเม่หนหวยEmย้อนแล่นไล่ควายบ่ทัน

ควายบักเถิกGล่ะถกเครือบักถั่ว

อีเเม่ฟ้าวคว้าEmล่ะค้อนไล่ตีมัน

ควายบักเถิกGล่ะถกขาแล่นบักหัน

อีเเม่ฟ้าวจั้นEmกะเเล่นบ่ทันฮอดควายD

INSTRU : G|Em|G|Em

Am|D|G|D

ตื่นGล่ะเเต่หกโมงเซ้า

ฟ้าวไปเอาEmล่ะควายออกจากคอก

ตามGล่ะคำสั่งแม่บอก

เอาควายออกจากDล่ะคอกไปหาลาม

หม่องGล่ะข่อยไปลามควาย

มันเป็นพื้นที่ล่Emะเกษตรกรรม

มันCเป็นล่ะหม่องที่เขาทำ นำไฮDนำสวน


ควายบักเถิก Gล่ะถกเครือบักถั่ว

อีเเม่ฟ้าวคว้าEmล่ะค้อนไล่ตีควาย

ควายบักเถิกGล่ะถกขาแล่นลงห้วย

อีเเม่หนหวยEmย้อนแล่นไล่ควายบ่ทัน

ควายบักเถิกGล่ะถกเครือบักถั่ว

อีเเม่ฟ้าวคว้าEmล่ะค้อนไล่ตีมัน

ควายบักเถิกGล่ะถกขาแล่นบักหัน

อีเเม่ฟ้าวจั้นEmกะเเล่นบ่ทันฮอดควายD


ควายบักเถิก Gล่ะถกเครือบักถั่ว

อีเเม่ฟ้าวคว้าEmล่ะค้อนไล่ตีควาย

ควายบักเถิกGล่ะถกขาแล่นลงห้วย

อีเเม่หนหวยEmย้อนแล่นไล่ควายบ่ทัน

ควายบักเถิกGล่ะถกเครือบักถั่ว

อีเเม่ฟ้าวคว้าEmล่ะค้อนไล่ตีมัน

ควายบักเถิกGล่ะถกขาแล่นบักหัน

อีเเม่ฟ้าวจั้นEmกะเเล่นบ่ทันฮอดควายD

ป่าบักถั่วล่ะหมุ่นG..       D

INSTRU : G|Em|Am|D

G|Em|Am|D|D|G|D

ตื่นGล่ะเเต่หกโมงเซ้า

ฟ้าวไปเอาEmล่ะควายออกจากคอก

ตามGล่ะคำสั่งแม่บอก

เอาควายออกจากDล่ะคอกไปหาลาม

หม่องGล่ะข่อยไปลามควาย

มันเป็นพื้นที่ล่Emะเกษตรกรรม

มันCเป็นล่ะหม่องที่เขาทำ นำไฮDนำสวน


ควายบักเถิก Gล่ะถกเครือบักถั่ว

อีเเม่ฟ้าวคว้าEmล่ะค้อนไล่ตีควาย

ควายบักเถิกGล่ะถกขาแล่นลงห้วย

อีเเม่หนหวยEmย้อนแล่นไล่ควายบ่ทัน

ควายบักเถิกGล่ะถกเครือบักถั่ว

อีเเม่ฟ้าวคว้าEmล่ะค้อนไล่ตีมัน

ควายบักเถิกGล่ะถกขาแล่นบักหัน

อีเเม่ฟ้าวจั้นEmกะเเล่นบ่ทันฮอดควายD


ควายบักเถิก Gล่ะถกเครือบักถั่ว

อีเเม่ฟ้าวคว้าEmล่ะค้อนไล่ตีควาย

ควายบักเถิกGล่ะถกขาแล่นลงห้วย

อีเเม่หนหวยEmย้อนแล่นไล่ควายบ่ทัน

ควายบักเถิกGล่ะถกเครือบักถั่ว

อีเเม่ฟ้าวคว้าEmล่ะค้อนไล่ตีมัน

ควายบักเถิกGล่ะถกขาแล่นบักหัน

อีเเม่ฟ้าวจั้นEmกะเเล่นบ่ทันฮอดควายD

ป่าบักถั่วล่ะหมุ่นG..       D


ควายบักเถิก Gล่ะถกเครือบักถั่ว

อีเเม่ฟ้าวคว้าEmล่ะค้อนไล่ตีควาย

ควายบักเถิกGล่ะถกขาแล่นลงห้วย

อีเเม่หนหวยEmย้อนแล่นไล่ควายบ่ทัน

ควายบักเถิกGล่ะถกเครือบักถั่ว

อีเเม่ฟ้าวคว้าEmล่ะค้อนไล่ตีมัน

ควายบักเถิกGล่ะถกขาแล่นบักหัน

อีเเม่ฟ้าวจั้นEmกะเเล่นบ่ทันฮอดควายD


ป่าบักถั่วล่ะหมุ่นG.. ป่าบักถั่วล่ะหมุ่นBm..

ป่าบักถั่วล่ะหมุ่นEm.. ป่าบักถั่วล่ะหมุ่นD..

ป่าบักถั่วล่ะหมุ่นG.. โอยย


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด