ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง
ใจถึงใจ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
AA Font :

INTRO : Bm|Bm|Em|Em

จากGวันถึงวัน เริ่มจนสิ้นวัน เช้าEmจนค่ำ

สูดGลมหายใจ สูดเอาโรคภัย

เสี่ยงEmกับความตาย


หน้าAmที่ตรงนี้วDางบนบ่า

อาจAmเหนื่อยและล้าD.. ต้องอดGทน


เพื่อGคนทุกคน เสี่ยงชีวิตตน คือEmหน้าที่

เปรียบGเป็นสงคราม สู้มันทุกทาง ทั้งEmหลับตื่น

ใช้ชีAmวิตนี้ใDห้มีค่า ดูแAmลรักษาD.. ทุกคG

INSTRU : G|G|D|D

Em|Em|C|C

เพียBmงหวังกำลังใจ จากเธอAm ใจถึงใEm

เพราBmะไม่มีสิ่งใดให้หัวใจ Amได้เหนี่ยวไว้

ประโลมใจ.. นอกจากเธอEm


จากGวันถึงวัน เริ่มจนสิ้นวัน เช้าEmจนค่ำ

สูดGลมหายใจ สูดเอาโรคภัย

เสี่ยงEmกับความตาย

INSTRU : G|G

ใจถึEmงใจ...

YouTube video

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566