คอร์ดเพลง Brassac จากศิลปิน วี วิโอเลต เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Brassac


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

YeahD it’s better that

we donG’t know each other too well

CauseD this summer

is notG gonna last forever itself

AndD so is our love

it’s beauGtiful this way

You knowEm I’m not gonna stay

But at leastA we got today yeah

INSTRU : G|A|G|A

WeD met in Brassac

a smallG tiny town in the south of France

WhoD would have thought

that thisG would have turned

into summer romance

ButD baby my home

is so farGaway from here

I won’Emt be back for years

And thatA is pretty clear


So loveG me slowlAy

StayG awake all nightA

We donG’t need forevAer

JustG you and I A

INSTRU : G|A|G|A ( 2 Times )

So Dcome pick me up

TakeG me away yeah just drive

WeD don’t have to rush

BabGy we can take our time

WeD already know

Where thisG is gonna lead

I onlyEm got a week

But thatA is all we need


So loveG me slowAly

StayG awake all nightA

We donG’t need forevAer

JustG you and I A

G(StayA awake all night)

G(WeA can take our time)

G(JustA you and I)       G       A


Tu Asais très bien

Ça Bne marchera jamais

Je Areviendrai

MaisB ça ne sera pas assez


C’estA mieux comme ça

QueB ça reste l’amour d’étéA

Tu saiBs tu sais


So loveA me slowlBy

StayA awake all nightB

We donA’t need forevBer

JusAt you and I B

INSTRU : A|B|A|B ( 2 Times )

We met in Brassac

a small tiny town in the south of France

Who would have thought

that this would have turned

into summer romance

คอร์ดเพลงภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด (MCT)

คอร์ดเพลง Brassac ได้รับอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เพลงจาก บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด MCT: Music Copyright (Thailand) Ltd.

YouTube video
Violette Wautier

วี วิโอเลต

Ost-พรหมลิขิต

วี วิโอเลต

Violette Wautier

วี วิโอเลต

Violette Wautier

วี วิโอเลต

Violette Wautier

วี วิโอเลต

Violette Wautier

วี วิโอเลต

Violette Wautier

วี วิโอเลต

Violette Wautier

วี วิโอเลต

Violette Wautier Smoke

วี วิโอเลต

Drive Violette Wautier

วี วิโอเลต

วิโอเลต วอเทียร์

วี วิโอเลต

วิโอเลต วอเทียร์

วี วิโอเลต

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2567