Original Key

ยิ้ม

Original Key

บังEเอิญมีเรื่องราวC#mให้สั่น

ไปทั้งหัวF#mใจ เมื่อได้มาเห็นBเธออยู่กับเขา

บังEเอิญว่าแผลเดิมC#m ที่เกิดจากรักครั้งF#mเก่า

มันยังไม่ลบBเลือนไปเท่าไหร่

INSTRU : A|A| F#m  | F#m

ยังEคงมีคำถามC#mคำเดิม

ว่าเพราะอะAไร ทำไมถึงทิ้งBฉันไปวันนั้น

แต่พEอได้เห็นเธอC#mส่งยิ้ม

ให้กันA เพียงแค่นั้นBก็เข้าใจ


ผิF#mดที่ตัวฉันเG#mอง ไม่ใAช่เพราะใครB


มันดีแล้วAที่รักของเราได้จบไปตั้G#mงแต่วันนั้น

คงF#mดีแล้วที่เขามาเป็นคนEรักใหม่

เพราะรอยAยิ้มของเธอ นั้นคือG#mคำตอบ

ว่าเขาF#mนั้นช่างดีแค่ไหนB


มันคือยิ้มEที่เธอไม่เคยให้กับใครAmแม้แต่กับฉัน

ยิ้มG#mของคนที่มีความสุขเต็มC#mหัวใจ

และมีเF#mพียงสิ่งเดียวที่ฉันG#mควรทำ

นั่นคือยิ้มAให้กับเธอแล้วเดินB.. จากไป


ที่เEคยดูมืดมนC#m ก็พลันได้พบแสงF#mสว่าง

และจะไม่ค้างBคาอีกต่อไป

ถ้าEเราดีไม่พอC#mต้องยอมรับมันA

และจากนั้นBคือทำใจ


ผิF#mดที่ตัวฉันG#mเอง ไม่ต้Aองโทษใคร B


มันดีแล้วAที่รักของเราได้จบไปตั้G#mงแต่วันนั้น

คงF#mดีแล้วที่เขามาเป็นคนEรักใหม่

เพราะรอยAยิ้มของเธอ นั้นคือG#mคำตอบ

ว่าเขาF#mนั้นช่างดีแค่ไหนB


มันคือยิ้มEที่เธอไม่เคยให้กับใครAmแม้แต่กับฉัน

ยิ้มG#mของคนที่มีความสุขเต็มC#mหัวใจ

และมีเF#mพียงสิ่งเดียวที่ฉัG#mนควรทำ C#m

นั่นคือยิ้มDให้กับเธอแล้วเดินB.. จากไป

INSTRU : A|A| F#m  | F#m

D|D|E|E

F#m  | F#m  | C#m  | C#m

C|C|B|B

ผิF#mดที่ตัวฉันเG#mอง ไม่ใAช่เพราะใครD..       B


มันดีแล้วAที่รักของเราได้จบไปตั้G#mงแต่วันนั้น

คงF#mดีแล้วที่เขามาเป็นคนEรักใหม่

เพราะรอยAยิ้มของเธอ นั้นคือG#mคำตอบ

ว่าเขาF#mนั้นช่างดีแค่ไหนB


มันคือยิ้มEที่เธอไม่เคยให้กับใครAmแม้แต่กับฉัน

ยิ้มG#mของคนที่มีความสุขเต็มC#mหัวใจ

และมีเF#mพียงสิ่งเดียวที่ฉัG#mนควรทำ C#m

นั่นคือยิ้มDให้กับเธอแล้วเดินB.. จากไป

INSTRU : A|A| F#m  | F#m  | Eรูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงยิ้ม

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564