คอร์ดเพลง ไปตายซะ

คงAต้องหยุด หยุดความรักDไว้แค่นี้

ที่ฉัAนมี ให้ไปแล้วDจนหมดใจ


เหมือF#mนว่ายังไม่พอ ฉันEก็คงไม่รอ

และDก็คงไม่ขอให้เธอมารัก

ให้เธอมาเห็นใจ  E

ไอ้ฉัF#mนนั้นคงไม่มี ไอ้รัEกที่เธอต้องการ

ไม่เDหมือนใครคนนั้น

ที่ทำให้เธอ นั้นรักเขาหมดใจ  E


ถ้าเธอจะไปก็ไปให้พ้นA

ไม่อยากเจอแล้วคนใจร้ายF#m

ไม่อยากหวังอะไรต่อไป Bm

ไม่อยากรั้งตัวเธอเอาไว้ D

เลวอย่างเธอ สันดานอย่างเธอE


ถ้าเธอจะไปก็ไปให้พ้นA

ไม่อยากเจอแล้วคนใจร้ายF#m

ไม่อยากหวังอะไรต่อไป Bm

ไม่อยากรั้งตัวเธอเอาไว้ D

เลวอย่างเธอ สันดานอย่างเธอE

ยังกล้าสาบาน ไปตายซะไป

INSTRU : F#m  E |D

คงAต้องหยุด หยุดหลอกตัวDเองสักที

เมื่อเธอAไม่มี ไม่มีใจใDห้ฉันเลย


ก็ใF#mห้เธอไปกับเขา ก็ใEนเมื่อเธอไม่เอา

ฉันDก็จะไม่รั้ง และจะไม่ยื้อ ให้เรื่องมันยืดยาว E

ก็ขF3mอให้เธอโชคดี กับE/G#รักที่เธอต้องการ

ไอ้คDนอย่างฉัน ทุ่มเทแค่ไหน

รักเธอให้ตาย เธอก็ไม่เอา E


ถ้าเธอจะไปก็ไปให้พ้นA

ไม่อยากเจอแล้วคนใจร้ายF#m

ไม่อยากหวังอะไรต่อไป Bm

ไม่อยากรั้งตัวเธอเอาไว้ D

เลวอย่างเธอ สันดานอย่างเธอE


ถ้าเธอจะไปก็ไปให้พ้นA

ไม่อยากเจอแล้วคนใจร้ายF#m

ไม่อยากหวังอะไรต่อไป Bm

ไม่อยากรั้งตัวเธอเอาไว้ D

เลวอย่างเธอ สันดานอย่างเธอE

ยังกล้าสาบาน ไปตายซะไป

INSTRU : F#m  E|D C#m

Bm C#m  |D C#m

Bm C#m  |G|E

ถ้าเธอจะไปก็ไปให้พ้น

ไม่อยากเจอแล้วคนใจร้าย

ไม่อยากหวังอะไรต่อไป Bm

ไม่อยากรั้งตัวเธอเอาไว้ D

เลวอย่างเธอ สันดานอย่างเธอE


ถ้าเธอจะไปก็ไปให้พ้นA

(ไม่อยากพบ ไม่อยากทน)

ไม่อยากเจอแล้วคนใจร้ายF#m

(ไม่อยากรอ ไม่อยากขอ)

ไม่อยากหวังอะไรต่อไป Bm

(ไม่อยากฟัง ไม่อยากคุย)

ไม่อยากรั้งตัวเธอเอาไว้ D

เลวอย่างเธอ สันดานอย่างเธอE

ยังกล้าสาบาน ไปตายซะไป

INSTRU : F#m  E |D

ยังกล้าสาบาน ไปตายซะไป

INSTRU : F#m E|DE|F#m

ไปตายซะไป