คอร์ดเพลง น้องเก่งกะด้อ

ที่อ้ายเห็นDmน้องเป็นบ่ส่Cวง

กะแค่อาการBbของคนน้อยFใจ

บ่ต้องGmเป็นห่วง แค่นี้น้Cองไหว น้องเก่งFกะด้อ

INSTRU : DmC|BbF

AmDmC|BbC

ฮู้อDmยู่ว่าหลูโตนC ย้านน้องทนBbรับมือบ่ไหวF

ตอนDmอ้ายตัดสินCใจ ว่าสิไปจBbากน้องคนนี้ C


ฮักDmกะฮัก แต่ฮู้อCยู่ดอก

ว่าน้องต้องถอยBbให้อ้ายไปดี F

เมื่อเขาGmยืนเคียงแล้วสมกัCนปานนี้ น้องFเข้าใจ


กะยังบ่ลืมGm กะยังคิดฮอดคือAmเก่า

กะมีแนลัBbงเทื่อแอบเหงา แต่น้องกะพออยู่ไหวC


น้องบ่ได้เป็นหยังDm น้องเก่งกะด้อC

ยังหายใจต่อBb บ่ตายดอกส่ำนี้ F

น้ำตาไหลDmกะเพราะว่าน้องนั้นยินCดี

บ่ได้มีอBbาการ ฟูมฟายC

ที่อ้ายเห็นDmน้องเป็นบ่ส่Cวง

กะแค่อาการBbของคนน้อยใจ F

บ่ต้องGmเป็นห่วง แค่นี้น้Cองไหว

น้องเก่งFกะด้อ..       C


น้องFยินดีทุกอย่างC

พร้อมสิย่างBbหลีกไปให้พ้นF

สิบ่รั้งDmให้เธอต้องทุกCข์ทน

เมื่อได้เจอBbคนใหม่ ที่ใช่พC


ฮักDmกะฮัก แต่ฮู้อCยู่ดอก

ว่าน้องต้องถอยBbให้อ้ายไปต่อF

เขาดีกGmว่าหลาย น้องยังดีบ่Cพอ น้องFเข้าใจ


กะยังบ่ลืมGm กะยังคิดฮอดคือAmเก่า

กะมีแนลัBbงเทื่อแอบเหงา แต่น้องกะพออยู่ไหวC


น้องบ่ได้เป็นหยังDm น้องเก่งกะด้อC

ยังหายใจต่อBb บ่ตายดอกส่ำนี้ F

น้ำตาไหลDmกะเพราะว่าน้องนั้นยินCดี

บ่ได้มีอBbาการ ฟูมฟายC

ที่อ้ายเห็นDmน้องเป็นบ่ส่Cวง

กะแค่อาการBbของคนน้อยใจ F

บ่ต้องGmเป็นห่วง แค่นี้น้Cองไหว น้องเก่งFกะด้อ

INSTRU : DmC|BbF

AmDmC|BbC

น้องบ่ได้เป็นหยังDm น้องเก่งกะด้อC

ยังหายใจต่อBb บ่ตายดอกส่ำนี้ F

น้ำตาไหลDmกะเพราะว่าน้องนั้นยินCดี

บ่ได้มีอBbาการ ฟูมฟายC

ที่อ้ายเห็นDmน้องเป็นบ่ส่Cวง

กะแค่อาการBbของคนน้อยใจ F

บ่ต้องGmเป็นห่วง แค่นี้น้Cองไหว น้องเก่งFกะด้อ


น้องบ่ได้เป็นหยังDm น้องเก่งกะด้อC

ยังหายใจต่อBb บ่ตายดอกส่ำนี้ F

น้ำตาไหลDmกะเพราะว่าน้องนั้นยินCดี

บ่ได้มีอBbาการ ฟูมฟายC

ที่อ้ายเห็นDmน้องเป็นบ่ส่Cวง

กะแค่อาการBbของคนน้อยใจ F

บ่ต้องGmเป็นห่วง แค่นี้น้Cองไหว น้องเก่งFกะด้อ

แค่ยังGmบ่ลืม แต่น้องCอยู่ไหว น้องเก่งFกะด้อ


คอร์ดเพลงที่คุณอาจชอบ