คอร์ดเพลง ป้าดติโท้
แสงดาว พิมมะศรี

คอร์ดเพลง ป้าดติโท้ - แสงดาว พิมมะศรี


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key

ป้าดติโท้

Original Key

INTRO : Am|Am|Em|Em

Am|Am|Am|Am


Am ( 10 Times )

โอ้ยยย.. น้ออ.. ละท่าน ผู้ฟังเอ้ย..


INSTRU : AmC|AmC|FG|Am

AmC|AmC|FG|Am|Am

อ้ายอย่ามาเฮ็ดAmมาเฮ็ด นิสัยC จั่งซี้  Am

มาเฮ็ดนิสัยC บ่ดี มFาเฮ็ดนิสัยGมักง่าย  Am

มาบอกว่าฮักAm เฮ็ดให้น้องนั้นC หลงไหล  Am

มาหลอกให้อยากCแล้วจากไป Fบ่ให้อภัยGแท้เด้  Am


มานั่งอุกอั่งAm สิเฮ็ดจั่งได๋ Cน้อใจ  Am

มาเฮ็ดจั่งซี้ Cบ่ได้ อ้Fายเข้ามาซวนG มาเซ  Am

เฮ็ดหยังบ่ได้ เAmฮ็ดได้แต่ป้อยCในใจ  Am

แล้วมันเป็นลูกCผู่ได๋ ป้Fาดโท้คือกล้าเฮ็ดG..


เอาคำAm ว่าฮักหลาย  C

ป่อนใส่ใจ Dmน้องจนลึ้ง  Am

ยกอ้ายFให้เป็นที่หนึ่ง

บ่อาจสิดึงGอ้ายกลับคืนมา  Am

ได้แต่ป้อยAmอ้ายในใจ  Dm

ว่าป้าดติโท้บัEmกพากไปตายสา  Am

เปิดเผยธาตุแท้สิFได้บ่เสียเวลา G

น้องกะเสียใจอยู่ว่าEmมาเฮ็ดกันได้จั่งได๋


ป้าดติโท้ AmมาหลอกกันCให้ฮักได้  Am

หลอกให้ฮักCให้หลงไหล  F

มาเหลือใจแGท้เด้อ้าย  Am

ป้าดติโท้ Amหลอกจ๋อไข่น้Cองจนได้  Am

เสียทั้งกายCเสียทั้งใจ  F

น้ำตาไหลGฮอดมื้อนี้  Am

ป้าดติโท้ Amหนีให้ไกลCอย่ามาลี้  Am

อย่าได้เจอCคนแบบนี้  F

เถาะคุณพี่อGย่ามาพ้อ  Am


ไปสาเด้อ.. เด้ออ้าย Am

ไปให้ไกลตายได้กะดี

มาหลอกกินฟรีน้องนี้จนแล้ว

จนแล้ว โอ้ยจนแล้ว จนแล้ว

พอปานแก้วบาดใส่มือ นั่นละนาน้ำตานี่นา

ใจนี่หนาอยากฆ่าอ้ายหม่องนี่

ป้าดโท้เสียทีละมื้อนี่จนล้า

มาสูนแท่ว้า.. มาสูนแท่

มาสูนแท่ว้า.. มาสูนแท่

INSTRU : Am|Am|Em|Em

AmC|AmC|FG|Am

AmC|AmC|FG|Am|Am

อ้ายอย่ามาเฮ็ดAmมาเฮ็ด นิสัยC จั่งซี้  Am

มาเฮ็ดนิสัยC บ่ดี มFาเฮ็ดนิสัยGมักง่าย  Am

มาบอกว่าฮักAm เฮ็ดให้น้องนั้นC หลงไหล  Am

มาหลอกให้อยากCแล้วจากไป Fบ่ให้อภัยGแท้เด้  Am


มานั่งอุกอั่งAm สิเฮ็ดจั่งได๋ Cน้อใจ  Am

มาเฮ็ดจั่งซี้ Cบ่ได้ อ้Fายเข้ามาซวนG มาเซ  Am

เฮ็ดหยังบ่ได้ เAmฮ็ดได้แต่ป้อยCในใจ  Am

แล้วมันเป็นลูกCผู่ได๋ ป้Fาดโท้คือกล้าเฮ็ด.G.


เอาคำAm ว่าฮักหลาย  C

ป่อนใส่ใจ Dmน้องจนลึ้ง  Am

ยกอ้ายFให้เป็นที่หนึ่ง

บ่อาจสิดึงGอ้ายกลับคืนมา  Am

ได้แต่ป้อยAmอ้ายในใจ  Dm

ว่าป้าดติโท้บัEmกพากไปตายสา  Am

เปิดเผยธาตุแท้สิFได้บ่เสียเวลา G

น้องกะเสียใจอยู่ว่าEmมาเฮ็ดกันได้จั่งได๋


ป้าดติโท้ AmมาหลอกกันCให้ฮักได้  Am

หลอกให้ฮักCให้หลงไหล  F

มาเหลือใจแGท้เด้อ้าย  Am

ป้าดติโท้ Amหลอกจ๋อไข่น้Cองจนได้  Am

เสียทั้งกายCเสียทั้งใจ  F

น้ำตาไหลGฮอดมื้อนี้  Am

ป้าดติโท้ Amหนีให้ไกลCอย่ามาลี้  Am

อย่าได้เจอCคนแบบนี้  F

เถาะคุณพี่อGย่ามาพ้อ  Am


ไปสาเด้อ.. เด้ออ้าย Am

ไปให้ไกลตายได้กะดี

มาหลอกกินฟรีน้องนี้จนแล้ว

จนแล้ว โอ้ยจนแล้ว จนแล้ว

พอปานแก้วบาดใส่มือ นั่นละนาน้ำตานี่นา

ใจนี่หนาอยากฆ่าอ้ายหม่องนี่

ป้าดโท้เสียทีละมื้อนี่จนล้า

มาสูนแท่ว้า.. มาสูนแท่

มาสูนแท่ว้า.. มาสูนแท่

INSTRU :

AmC|AmC|FG|Am

AmC|AmC|FG|Am|Amรูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงป้าดติโท้

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564