คอร์ดเพลง ไม่ต้องเป็นห่วงฉัน

ไม่ต้องเป็นห่วงฉันC เมื่อเธอEmเลือกที่จะไป Am

ฉันไม่เป็นไร Fเธอก็ดูGแลตัวเองCดี ๆ

INTRO : AmEm|FC

AmEm|F|G

ขอบคุณCสิ่งดี ๆ ที่เคยEmมีต่อกัน

ความสัมพันFธ์ ที่สองเราเคยร่วมทางG

เคยCมีความสุขด้วยกัน วันEmนั้นเธอจับมือฉัน

และวันนี้คDmงถึงเวลา ที่เธอGต้องปล่อยไป โว้.. C


คงAmผิดที่ฉันเอง ที่วันนี้ยัEmงดีไม่พอ

จะไม่ร้องFขอ ยินยอมGปล่อยเธอไป C

ถึงEmมันจะเจ็บช้ำ ปวดร้าวEmในใจแค่ไหน Am

คงไม่มีปFระโยชน์อะไร ปล่อยเธอไปแGหล่ะดีแล้ว


ไม่ต้องเป็นห่วงฉันC เมื่อเธอเEmลือกที่จะไป Am

ฉันไม่เป็นไร Fเธอก็ดูGแลตัวเองCดี ๆ

ขอบคุณFที่เคยรักกัGน ขอบคุณEmวันเวลาที่แสนAmดี

ตั้งแต่วัFนนี้.. คงไม่มีอีGกแล้วแววตาคู่นั้น

INSTRU : Am|Em|F|G|G

Am|Em|F|C

Am|Em|F|G

คงAmผิดที่ฉันเอง ที่วันนี้ยัEmงดีไม่พอ

จะไม่ร้องFขอ ยินยอมGปล่อยเธอไป  C

ถึงEmมันจะเจ็บช้ำ ปวดร้าวEmในใจแค่ไหน Am

คงไม่มีปFระโยชน์อะไร ปล่อยเธอไปแGหล่ะดีแล้ว


ไม่ต้องเป็นห่วงฉันC เมื่อเธอเEmลือกที่จะไป Am

ฉันไม่เป็นไร Fเธอก็ดูGแลตัวเองCดี ๆ

ขอบคุณFที่เคยรักกัGน ขอบคุณEmวันเวลาที่แสนAmดี

ตั้งแต่วัFนนี้.. คงไม่มีอีGกแล้วแววตาคู่นั้น


ไม่ต้องเป็นห่วงฉันC เมื่อเธอเEmลือกที่จะไป Am

ฉันไม่เป็นไร Fเธอก็ดูGแลตัวเองCดี ๆ

ขอบคุณFที่เคยรักกัGน ขอบคุณEmวันเวลาที่แสนAmดี

ตั้งแต่วัFนนี้.. คงไม่มีอีGกแล้วแววตาคู่นั้นC

ตั้งแต่วัFนนี้.. คงเหลือเพียงGคำสัญญา..

ที่เธอบอกจะไม่ทิ้งกันC       Cmaj7