คอร์ดเพลง วาฬเกยตื้น

TUNE Eb (ปรับคีย์ B)

INTRO : Fmaj7       | Em7  | Dm7  | Cmaj7

Fmaj7       | Em7  | Dm7  | G

มีวFmaj7าฬตัวนึงลอยว่ายEm7น้ำมา

ดูเจ็บช้ำDm7ทรวงอุรากว่าที่เคยCmaj7

มันFmaj7พยายามตามรักEm7ทรามเชย

แต่สุดท้ายDm7ดันมาเกยตื้นน้ำCmaj7ตาย


จงจำไFmaj7ว้..  ว่ารักใครEm7..

อย่าทำDm7ให้ใจต้องเจ็บCmaj7

และโปรดจงจำไFmaj7ว้.. ทำไมถึงเสียEm7ใจ

เพราะเราDm7ทำตัวเราเอง G


รักก็คือรัFmaj7ก.. หลงก็คือหลง..Em7

ถ้าถามชาวประมDm7ง ก็คงไGม่เข้าใจ Cmaj7

เพราะฉันนั้นเป็นวFmaj7าฬที่เกย ตื้นEmน้ำตาย Am

ใจสลายDm7แหลกลงไป Gใต้ทะเล Cmaj7

INSTRU : Fmaj7       | Em7  | Dm7  | G

ตัFmaj7วฉันไม่เคยเรียนรู้มEm7าก่อน

แม่บังอรDm7จะทำร้าย จนอกตรมCmaj7

ดวFmaj7งใจของฉันช่างแสนEm7ระบม

ด้วยพิษร้ายDm7ที่ทำลายจากปากเธอCmaj7


ปากบอกว่ารัFmaj7ก.. ใจบอกว่าแคร์..Em7

สุดท้ายไม่เหลียวแลปDm7ล่อยฉันเกยตื้นตายCmaj7

และฉันคงต้องยอFmaj7ม ปล่อยตัวเธอ

กลืนEm7น้ำลาย กับคำร้ายDm7ที่กล่าวไว้.. ว่า  G


ว่ารักก็คือรัFmaj7ก.. หลงก็คือหลง..Em7

ถ้าถามชาวประมDm7ง ก็คงไGม่เข้าใจ Cmaj7

เพราะฉันนั้นเป็นวFmaj7าฬที่เกย ตื้นEmน้ำตาย Am

ใจสลายDm7แหลกลงไปใGต้ทะเล Cmaj7


เพราะรักก็คือรัFmaj7ก.. หลงก็คือหลง..Em7

ถ้าถามชาวประมDm7ง ก็คงไGม่เข้าใจ Cmaj7

เพราะฉันนั้นเป็นวFmaj7าฬที่เกย ตื้นEmน้ำตาย Am

ใจสลายDm7แหลกลงไปใGต้ทะเล Cmaj7

INSTRU : Fmaj7       | Em7  | Dm7  | Em7

Fmaj7       | Em7  | Dm7  | G

เพราะรักก็คือรัFmaj7ก.. หลงก็คือหลง..Em7

ถ้าถามชาวประมDm7ง ก็คงไGม่เข้าใจ Cmaj7

เพราะฉันนั้นเป็นวFmaj7าฬที่เกย ตื้นEmน้ำตาย Am

ใจสลายDm7แหลกลงไปใต้Gทะเล Cmaj7

เพราะฉันนั้นเป็นวFmaj7าฬที่เกย ตื้นEmน้ำตาย Am

และสุดท้ายDm7ต้องมาตายG เพราะรักเธอCmaj7