คอร์ดเพลง ได้แค่ไหน เอาแค่นั้น
Mummy Daddy

คอร์ดเพลง ได้แค่ไหน เอาแค่นั้น - Mummy Daddyคอร์ดเพลง ได้แค่ไหน เอาแค่นั้น

CAPO เฟส 1 (ปรับคีย์ Bb)


ชีวิต ฉันมีใช้ครั้งเดียว ก็รู้ ฉันจะใช้เพื่อใคร

และเรี่ยวแรงA แม้ไม่เหลือE/G#มากมาย

แต่ฉันF#m พร้อมจะใช้เDพื่อเธอ


เหมือF#mนหัวใจฉันถูกกำหนดไว้ใDห้มีอยู่เพื่อ รักเธอ

แม้มัF#mนอาจไม่ถูกกำหนดไว้ใDห้เธอได้มารักกัน


เธอจะใช้หAรือเธอจะทิ้ง ก็ตามแต่ใจขE/G#องเธอ

รักที่ฉันF#mให้ไป เชิญใช้ตามDสบาย

ได้แค่ไหนAก็เอาแค่นั้น เสียใจแต่ไม่เE/G#สียดาย

ชีวิตนี้ไF#mด้เจอ ได้รักเธอDก็พอ


ถอดใจ Aแม้สักครั้งE/G#ไม่เคย

เปลี่ยนใจF#m ฉันไม่คิดDว่าไหว

ต่อให้รักA แล้วต้องทุกE/G#ข์เท่าไร

ก็ยอมF#m ฉันยอมรับDโดยดี


เหมือF#mนหัวใจฉันถูกกำหนดไว้ใDห้มีอยู่เพื่อ รักเธอ

แม้มัF#mนอาจไม่ถูกกำหนดไว้ใDห้เธอได้มารักกัน


เธอจะใช้หAรือเธอจะทิ้ง ก็ตามแต่ใจขEองเธอ

รักที่ฉันF#mให้ไป เชิญใช้ตามDสบาย

ได้แค่ไหนAก็เอาแค่นั้น เสียใจแต่ไม่เEสียดาย

ชีวิตนี้ไF#mด้เจอ ได้รักเธอDก็พอ

INSTRU : A|E| F#m  |D ( 2 Times )

เธอจะใช้หAรือเธอจะทิ้ง ก็ตามแต่ใจขEองเธอ

รักที่ฉันF#mให้ไป เชิญใช้ตามDสบาย

ได้แค่ไหนAก็เอาแค่นั้น เสียใจแต่ไม่เEสียดาย

ชีวิตนี้ไF#mด้เจอ ได้รักเธอDก็พอ

INSTRU : A|E

รักที่ฉันF#mให้ไป เชิญใช้ตามDสบาย

ได้แค่ไหนAก็เอาแค่นั้น เสียใจแต่ไม่เEสียดาย

ที่ได้ใช้F#mหัวใจ กับการได้รัDก... เธอ

INSTRU : A|A|D|D
คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด