คอร์ดเพลง บ่งามแต่หมาน

CAPO เฟส 1 (ปรับคีย์ Eb)

INTRO : BmG|A F#m  | Bm

เอ้าBmละว่าเฮาเอย โอ๋ลGะว่าอ้ายเอ้ย

โอ Aโฮะ โอ โอ โฮะ โอ.F#m. ให้หมานเบิดBmปี..

 INSTRU : G|A| F#m  | Bm

Bm|G|A| F#m  | Bm|A

ได้ยินข่าวดีมื้Gอนี้มีหมอลำใหญ่A

ไผพร้อมบวกได้F#m ให้ฟ้าว มาเด้อBm

อยู่ข้างรถแห่ยGกมื้อเเก่เเด่ ไผเห็นทักได้ Aถ้าไผ

ถึกใจF#mขอไลน์กะให้เบิดBm


สิทักเป็นหมู่หGรือเป็นเนื้อคู่กะแฮงดี A

เฮ็ดให้น้องฮู้สึกดีF#mบอกเป็นพี่น้องบ่เอาเด้อBm

บ่งามคือไผแGต่จริงใจบ่กะล่าวA

บ่ถือโตกะเป็นผุสาF#mวไทบ้านมักม่วนBm


บ่งามแต่หมานBmไปบุญมื้อวานกะได้ผุบ่าวG

มาเป็นจุ้ม เป็นซาวA หุ่มมาขอไลน์Bm

บ่งามคือไผสBmาวธรรมดาบ้าน ๆ คนนี้ G

แต่อยู่นำแล้วมีคAวามสุขสบายใจ F#m

บ่งามแต่หมานBmผุบ่าวมื้อวานแตกอยู่ซวด G

มาเต้น มาชวนA เว้าหยอกเว้าล่อBm

มานัดเจอกันBmอีกกะได้เด้อผุบ่าวG

น้องบ่สวยคือเขาAแต่จริงใจกับอ้ายเด้อF#m..

INSTRU : Bm|A

Bm|G|A|Bm|Bm|G|A|Bm

Bm|G|A|F#m  | Bm

สิทักเป็นหมู่หGรือเป็นเนื้อคู่กะแฮงดี A

เฮ็ดให้น้องฮู้สึกดีF#mบอกเป็นพี่น้องบ่เอาเด้อBm

บ่งามคือไผแGต่จริงใจบ่กะล่าวA

บ่ถือโตกะเป็นผุสาF#mวไทบ้านมักม่วนBm


บ่งามแต่หมานBmไปบุญมื้อวานกะได้ผุบ่าวG

มาเป็นจุ้ม เป็นซาวA หุ่มมาขอไลน์Bm

บ่งามคือไผสBmาวธรรมดา บ้าน ๆ คนนี้ G

แต่อยู่นำแล้วมีคAวามสุขสบายใจ F#m

บ่งามแต่หมานBmผุบ่าวมื้อวานแตกอยู่ซวด G

มาเต้น มาชวนA เว้าหยอกเว้าล่อBm

มานัดเจอกันBmอีกกะได้เด้อผุบ่าวG

น้องบ่สวยคือเขาAแต่จริงใจกับอ้ายเด้อF#m..

INSTRU : Bm

บ่งามแต่หมานBmไปบุญมื้อวานกะได้ผุบ่าวG

มาเป็นจุ้ม เป็นซาวA หุ่มมาขอไลน์Bm

บ่งามคือไผสBmาวธรรมดา บ้าน ๆ คนนี้ G

แต่อยู่นำแล้วมีคAวามสุขสบายใจ F#m

บ่งามแต่หมานBmผุบ่าวมื้อวานแตกอยู่ซวด G

มาเต้น มาชวนA เว้าหยอกเว้าล่อ Bm

มานัดเจอกันBmอีกกะได้เด้อผุบ่าวG

น้องบ่สวยคือเขาAแต่จริงใจกับอ้ายเด้อF#m..

INSTRU : Bm|A

Bm|G|A|Bm|Bm|G|A|F#m

Bm|G|A|Bm

Bm|G|A| F#m  | Bm|Bm