คอร์ดเพลง ขวัญใจพี่หลวง

เธอแหล่งให้รอD สี่ปีใAห้เธอเรียนจบBm

แล้วเธอAจะหลบG มาพบAที่เมืองหลกตอD

ทุก ๆ คำG ที่แหล่งมาA พี่ยังF#mตั้งตาเฝ้ารอBm

และเชื่อใจ Gเสมอว่าเธอนั้นแคร์Aกัน


พี่แลจดหมายD ของเธอAทุก ๆ ฉบับBm

พี่คอยAนั่งนับG ทุกคืนAทุกวันเวลา D

รอเธอกลับGหวนคืนA ที่เดิมF#mที่เธอจากลาBm

นี่ห้าปีกว่าG ก็ยังไAม่เห็นแม้เงา D


ไปอยู่ที่ไหนG..       Aขวัญใจพี่หลวงBm

โอแม่พุ่Aมพวง Gเธอลืมพี่หลวงAแล้วไหม D

ที่เธอAยืนยัน Gเป็นหนักเป็นหนาA

ว่าสี่ปีจF#mะหวนมาใหม่ Bm

แล้วนี่อะไร GใยเธอลืมสัญญาA


ไม่พรื๋อหรอกน้องD ถ้าเธอAจะลืมคนเก่าBm

เธอลืมAเรื่องราว Gที่เธอAนั้นเคยสัญญาD

เธอออล้อGได้แนบเนียนA

พี่ช้ำF#mเหลือเกินกานดาBm

โถแก้วตาEmอยู่ไหน AไยเธอมาลืมDคำ       A

INSTRU : DA|BmA|GA|D

GA| F#m  Bm|GA|DA

ไปอยู่ที่ไหนG..       Aขวัญใจพี่หลวงBm

โอแม่พุ่Aมพวง Gเธอลืมพี่หลวงAแล้วไหม D

ที่เธอAยืนยัน Gเป็นหนักเป็นหนาA

ว่าสี่ปีจF#mะหวนมาใหม่ Bm

แล้วนี่อะไร GใยเธอลืมสัญญาA


ไม่พรื๋อหรอกน้องD ถ้าเธอAจะลืมคนเก่าBm

เธอลืมAเรื่องราว Gที่เธอAนั้นเคยสัญญาD

เธอออล้อGได้แนบเนียนA

พี่ช้ำF#mเหลือเกินกานดาBm

โถแก้วตาEmอยู่ไหน AไยเธอมาลืมDคำ       Bm

โถแก้วตาEmอยู่ไหน AไยเธอมาลืมDคำ       Bm

โถแก้วตาEmอยู่ไหน Aไยเธอถึงลืมกัน

INSTRU : DG|D