หาแย้ หากิ๊โป่ม กุ๊ดจี่

คอร์ดเพลง เลาะท่ง

TUNE Eb (ปรับคีย์ F#)

INTRO : Em|D|Em|EmDEm

Em|D|Em|D|Em

ข่อยEmเป็นลูกอีสานบ้านนา โตจDริง

ข่อยฮู้ทุกCสิ่ง ยกเว้นDฮู้จักความ Em

ข่อยEmเป็นคนมักส่อ มักเว้ามักลวงD

ข่อยบ่ได้ป่วงC แค่ข่Dอยบ่เต็ม Em


มื้อGนี้ฮู้สึกว่า ขี้ค้านนอนDเว็น

ฮู้สึกตื่นเต้นC ได้ออกDไปหาแนวEmกิน

ท้องGฟ้ากะแจ่มใส บ่มีฝนDริน

ได้ออกหาCกิน ท้องDถิ่นบ้านนาEm


ก้าวขาออกมาC.. สิ่งที่ตามหาD กะพ้อแล้วB..


สูนั่นฮูแง่ Emแต่แล่นแต่ แต่แล่นแต

แต่แล่นแต่ สู่นั้น ฮู้แง่ Dแต่แล่นแต่ แต่แล่นแต่

แต่แล่นแต่ สูนั่นฮูแง่ Cฮูแง่..D ฮูบักใหญ่Em


นั่นขวย กิ๊โปมEm โอเฮาโอ โอเฮาโอ โอเฮาโอ

นั่นขวยกิ๊โป่ม โอเฮาโอ โอฮะโอ โอฮะโอ

นั่นขวยกิ๊โป่มD ขวยบักใหญ่Em

ขวยกิ๊โป่มD ขวยกิ๊โป่มC.. ขวยDบักใหญ่ Em


นั่นขวยกุ๊ดจี่ Emขวยกุ๊ดจี่ ขวยกุ๊ดจี่

อยู่ในขี้ของงัวและควาย

ให้พวกเฮาส่อยกันตั้งใจ Am

ขุดเอาไปเDฮ็ดแนวกินEmแลง


หาเลาะท่งC ไปเลาะท่งD ไปหาเลาะท่งEm

ไปเลาะท่ง ไปหาเล่ะท่งC

ไปเลาะท่งD ไปหาเลาะท่ง Em

ไปเลาะท่ง ไปหาเลาะท่งC

ไปเลาะท่งD ไปหาเลาะท่งEm

INSTRU : Em ( 7 Times )

CD|Em|G|Bm

Em|G|CD|Em

ก้าวขาออกมาC.. สิ่งที่ตามหาD กะพ้อแล้วB..


สูนั่นฮูแง่ Emแต่แล่นแต่ แต่แล่นแต

แต่แล่นแต่ สู่นั้น ฮู้แง่ Dแต่แล่นแต่ แต่แล่นแต่

แต่แล่นแต่ สูนั่นฮูแง่ Cฮูแง่..D ฮูบักใหญ่Em


นั่นขวย กิ๊โปมEm โอเฮาโอ โอเฮาโอ โอเฮาโอ

นั่นขวยกิ๊โป่ม โอเฮาโอ โอฮะโอ โอฮะโอ

นั่นขวยกิ๊โป่มD ขวยบักใหญ่Em

ขวยกิ๊โป่มD ขวยกิ๊โป่มC.. ขวยDบักใหญ่ Em


นั่นขวยกุ๊ดจี่ Emขวยกุ๊ดจี่ ขวยกุ๊ดจี่

อยู่ในขี้ของงัวและควาย

ให้พวกเฮาส่อยกันตั้งใจ Am

ขุดเอาไปเDฮ็ดแนวกินEmแลง


สูนั่นฮูแง่ Emแต่แล่นแต่ แต่แล่นแต

แต่แล่นแต่ สู่นั้น ฮู้แง่ Dแต่แล่นแต่ แต่แล่นแต่

แต่แล่นแต่ สูนั่นฮูแง่ Cฮูแง่..D ฮูบักใหญ่Em


นั่นขวย กิ๊โปมEm โอเฮาโอ โอเฮาโอ โอเฮาโอ

นั่นขวยกิ๊โป่ม โอเฮาโอ โอฮะโอ โอฮะโอ

นั่นขวยกิ๊โป่มD ขวยบักใหญ่Em

ขวยกิ๊โป่มD ขวยกิ๊โป่มC.. ขวยDบักใหญ่ Em


นั่นขวยกุ๊ดจี่ Emขวยกุ๊ดจี่ ขวยกุ๊ดจี่

อยู่ในขี้ของงัวและควาย

ให้พวกเฮาส่อยกันตั้งใจ Am

ขุดเอาไปเDฮ็ดแนวกินEmแลง


หาเลาะท่งC ไปเลาะท่งD ไปหาเลาะท่งEm

ไปเลาะท่ง ไปหาเล่ะท่งC

ไปเลาะท่งD ไปหาเลาะท่ง Em

ไปเลาะท่ง ไปหาเลาะท่งC

ไปเลาะท่งD ไปหาเลาะท่งEm

INSTRU : Em ( 7 Times )

CD|Em|G|Bm

Em|G|CD|Em|Em