คอร์ดเพลง สิ่งทีหายไป

INTRO : A|Am|E|E ( 2 Times )

เหมือนEบางอย่าง มันหายAไป

มีบBางสิ่งที่หายEไป

คล้ายEว่ามันไม่เหมือนAเดิม

หรือฉันBคนเดิมเองที่เปลี่ยนEไป


หรือเป็นF#mสิ่งใด..       Am

กันที่มันเปลี่ยนEแปลง


สิ่งใดเEมื่อก่อน ก่อนนั้นAดี

พอมาBตอนนี้ไม่เข้าEที

หากมีเEธออยู่คงจะช่วยAเบา

แบ่งเบาBเรื่องราวที่หนักEใจ


แต่เธอF#mมาหายไป..       Am

แล้วฉันจะทำอย่างไร E


ก็มีเEพียงเธอ เธอAเท่านั้น

ที่คอยBนำพา แต่งเติมเรื่องราวEให้กัน

คือEความงาม ความAใฝ่ฝัน

เป็นแรงBบันดาลใจ ช่วยเติมไฟใEห้ฉัน


แต่วันF#mนี้เธอหายไป แต่วันG#mนี้เธอหายไป

เมื่อวันAนี้เธอหายไป..       Am

แล้วฉันจะทำอย่างไร E

INSTRU : A|Am|E|E ( 2 Times )

F#m  | Am|E|E

ก็มีเEพียงเธอ เธอAเท่านั้น

ที่คอยBนำพา แต่งเติมเรื่องราวEให้กัน

คือEความงาม ความAใฝ่ฝัน

เป็นแรงBบันดาลใจ ช่วยเติมไฟใEห้ฉัน


แต่วันF#mนี้เธอหายไป แต่วันG#mนี้เธอหายไป

เมื่อวันAนี้เธอหายไป..       Am

แล้วฉันจะทำอย่างไร E


เมื่อวันF#mนี้เธอหายไป เมื่อวันG#mนี้เธอหายไป

เมื่อวันAนี้เธอหายไป..       Am

แล้วฉันจะทำอย่างไร E