คอร์ดเพลง ก่องจ่อง จากศิลปิน สาธิต ตายต่ำ เป็นเพลงแนวอีสาน โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง ก่องจ่อง


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

ถ้าเจ้ามักคนหน้าตาดี..

ชาตินี้เฮาคงสิบ่ได้สี้กันดอก


ก่องจ่อง ก่องจ่องF#m..

ก่องจ่อง ก่องจ่อง ก่องจ่อง..

ก่องจ่อง ก่องจ่อง..

ก่องจ่อง ก่องจ่อง ก่องจ่อง..

ก่องจ่อง ก่องจ่อง..

ก่องจ่อง ก่องจ่อง ก่องจ่อง..

ก่องจ่อง ก่องจ่อง..

ก่องจ่อง ก่องจ่อง ก่องจ่อง..

INSTRU : F#m  ( 8 Times )

(โลกสวย.. หนีไปไกล ๆ ตีนกูเด้อ)

บ่มีสิทธิ์ส่วงF#m ละบ่มีสิทธิ์ส่วง

บ่มีสิทธิ์ส่วง ละบ่มีสิทธิ์ส่วง

บ่มีสิทธิ์ส่วง ละบ่มีสิทธิ์ส่วง

เพราะลูกพี่พาสะแตกเหล้า คุคืนครับ


อยF#mากสี้เด้..

สี้ สี้ สี้ สี้.. สี้ สี้ สี้ สี้..

สี้ สี้ สี้ สี้.. สี้ สี้ สี้ สี้..

สี้ สี้ สี้ สี้.. สี้ สี้ สี้ สี้..


อยF#mากสี้เด้..

สี้ สี้ สี้ สี้.. สี้ สี้ สี้ สี้..

สี้ สี้ สี้ สี้.. สี้ สี้ สี้ สี้..

สี้ สี้ สี้ สี้.. สี้ สี้ สี้ สี้..


ก่องจ่อง ก่องจ่องF#m..

ก่องจ่อง ก่องจ่อง ก่องจ่อง..

ก่องจ่อง ก่องจ่อง..

ก่องจ่อง ก่องจ่อง ก่องจ่อง..

ก่องจ่อง ก่องจ่อง..

ก่องจ่อง ก่องจ่อง ก่องจ่อง..

ก่องจ่อง ก่องจ่อง..

ก่องจ่อง ก่องจ่อง ก่องจ่อง..


บ่มีF#mสิทธิ์ส่วง ละบ่มีสิทธิ์ส่วง

บ่มีสิทธิ์ส่วง ละบ่มีสิทธิ์ส่วง

บ่มีสิทธิ์ส่วง ละบ่มีสิทธิ์ส่วง

เพราะลูกพี่พาสะแตกเหล้า คุคืนครับ


อยF#mากสี้เด้..

สี้ สี้ สี้ สี้.. สี้ สี้ สี้ สี้..

สี้ สี้ สี้ สี้.. สี้ สี้ สี้ สี้..

สี้ สี้ สี้ สี้.. สี้ สี้ สี้ สี้..


อยF#mากสี้เด้..

สี้ สี้ สี้ สี้.. สี้ สี้ สี้ สี้..

สี้ สี้ สี้ สี้.. สี้ สี้ สี้ สี้..

สี้ สี้ สี้ สี้.. สี้ สี้ สี้ สี้..

INSTRU : F#m  | F#m  | A|A

Bm|Bm| F#m  | F#m

(ถืกตืน.. บ่คือถืกเลขเด้อ)

อยF#mากสี้เด้..

สี้ สี้ สี้ สี้.. สี้ สี้ สี้ สี้..

สี้ สี้ สี้ สี้.. สี้ สี้ สี้ สี้..

สี้ สี้ สี้ สี้.. สี้ สี้ สี้ สี้..


อยF#mากสี้เด้..

สี้ สี้ สี้ สี้.. สี้ สี้ สี้ สี้..

สี้ สี้ สี้ สี้.. สี้ สี้ สี้ สี้..

สี้ สี้ สี้ สี้.. สี้ สี้ สี้ สี้..


5 4 ต่F#mอ 3 2 ลอง

ดี.. ดี ดี ดี ดี.. ดี ดี ดี ดี..

ดี ดี ดี ดี.. ดี ดี ดี ดี..


ก่องจ่อง ก่องจ่องF#m..

ก่องจ่อง ก่องจ่อง ก่องจ่อง..

ก่องจ่อง ก่องจ่อง..

ก่องจ่อง ก่องจ่อง ก่องจ่อง..

ก่องจ่อง ก่องจ่อง..

ก่องจ่อง ก่องจ่อง ก่องจ่อง..

ก่องจ่อง ก่องจ่อง..

ก่องจ่อง ก่องจ่อง ก่องจ่อง..


บ่มีF#mสิทธิ์ส่วง ละบ่มีสิทธิ์ส่วง

บ่มีสิทธิ์ส่วง ละบ่มีสิทธิ์ส่วง

บ่มีสิทธิ์ส่วง ละบ่มีสิทธิ์ส่วง

เพราะลูกพี่พาสะแตกเหล้า คุคืนครับ


อยาF#mกสี้เด้.. สี้ สี้ สี้ สี้.. สี้ สี้ สี้ สี้..

อยากสี้เด้.. สี้ สี้ สี้ สี้.. สี้ สี้ สี้ สี้..


ก่องจ่อง ก่องจ่องF#m..

ก่องจ่อง ก่องจ่อง ก่องจ่อง..

ก่องจ่อง ก่องจ่อง..

ก่องจ่อง ก่องจ่อง ก่องจ่อง..

ก่องจ่อง ก่องจ่อง..

ก่องจ่อง ก่องจ่อง ก่องจ่อง..

ก่องจ่อง ก่องจ่อง..

ก่องจ่อง ก่องจ่อง ก่องจ่อง..

INSTRU : F#m  | F#m  | F#m

YouTube video
สาธิต ตายต่ำ

สาธิต ตายต่ำ

สาธิต ตายต่ำ

สาธิต ตายต่ำ

สาธิต ตายต่ำ

สาธิต ตายต่ำ

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566