คอร์ดเพลง Closer
The Chainsmokers ft. Halsey

คอร์ดเพลง Closer - The Chainsmokers


Original Key

Closer

Original Key

TUNE Eb (change key C#)

INSTRU : DE|F#m E ( 2 Times )

HeyD, I wEas doing just fineF#m before I met you

I drink tooE muchD and that's an issue

ButE I'm OK F#m         E

HeyD, you Etell your friendF#ms

It was nice to meet them

ButE I hopeD I never see themE AgainF#m         E


* I kDnow it breaks yourE heart

MoveF#md to the city in a broke-downE car

AndD four years, no Ecalls

NowF#m you're looking pretty in a hotelE bar

And I, DI, I, I, IE can't stopF#m         E

No, I, I, DI, I, I Ecan't stopF#m         E


** So, babDy, pull me closer

In Ethe backF#m seat of your Rover  E

That I knowD you can't afford   E

Bite that tattoF#mo on your shoulder  E

Pull the sheeDts right off the corner E

Of that mattrF#mess that you stole   E

From your roomDmate back in Boulder E

We ain't everF#m getting older  E

INSTRU : DE|F#m E ( 4 Times )

We ain't ever getting older

YouD lookE as goodF#m as the day I met you

I fEorget Djust why I left you, I wasE insaneF#m         E

StayD and playE that BlinkF#m-182 song

ThatE we beatD to death in TucsonE, OK F#m         E

( REPEAT * , ** )

INSTRU : DE|F#m E ( 4 Times )

We ain't ever getting older


( REPEAT ** )

INSTRU : DE|F#m E ( 4 Times )

We ain't ever getting older
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564