คอร์ดเพลง ถ้าฉันเป็นเธอ
นิวจิ๋ว NEW JIEW

คอร์ดเพลง ถ้าฉันเป็นเธอ - นิวจิ๋ว NEW JIEWคอร์ดเพลง ถ้าฉันเป็นเธอ

INTRO : A| G#sus4          G#

F#m  B | C#m  | C#m

มันG#mคงไม่มีประโยชน์ ที่จะAดึงดันต่อไป

อ้อนวอนF#mให้ฉัน อภัยBและเป็นเหมือนเก่าE

การG#mทนทุกข์ทรมาน อยู่ในวัAนคืนยืดยาว

ที่สุดF#mก็เป็นบทเรียนให้จำฝังBใจ


หยุC#mดเถอะเธB/Ebอ สัญญาEลม ๆ อย่างเดิมนั้น

ขอให้เAธอฟัง จะพูดF#/Bbเป็นครั้งสุดท้ายB


ถ้าฉันเป็นเธอEจะพอแค่นี้

ยิ่งยื้อยิ่งมีแC#mต่เปลืองเวลา

เพราะไม่มีAวัน และไม่มีG#mทาง

ที่เราF#mจะเป็นดังเดิมB

ช่วยนึก นึกดูถ้Eาเธอเป็นฉัน

ผ่านพ้นคืนวันC#mมืดมนมาแล้ว

แล้วเธอAจะยอม ย้อนเดินG#mทางเดิม

กลับไปยF#mอมทน ยอมโง่งBมอีกหรือไง

INSTRU : AG#m  | G F#m  B

ความG#mจริงที่เธอควรฟัง และควรAทำความเข้าใจ

ถ้าเธอF#mยังคิด ว่าฉันBยังเป็นเหมือนEเก่า

คนG#mเดิมที่โดนกระทำ และยอมAทนทุกเรื่องราว

ได้ตายF#mไปแล้ว อย่ามัวแต่มองหาBเลย


หยุC#mดเถอะเธB/Ebอ สัญญาEลม ๆ อย่างเดิมนั้น

ขอให้เAธอฟัง จะพูดF#/Bbเป็นครั้งสุดท้ายB


ถ้าฉันเป็นเธอEจะพอแค่นี้

ยิ่งยื้อยิ่งมีแC#mต่เปลืองเวลา

เพราะไม่มีAวัน และไม่มีG#mทาง

ที่เราF#mจะเป็นดังเดิมB

ช่วยนึก นึกดูถ้Eาเธอเป็นฉัน

ผ่านพ้นคืนวันC#mมืดมนมาแล้ว

แล้วเธอAจะยอม ย้อนเดินG#mทางเดิม

กลับไปยF#mอมทน ยอมโง่งBมอีกหรือไง

INSTRU : F#m  G#m  A|A

F#m  G#m       Asus4       | D|B

ถ้าฉันเป็นเธอEจะพอแค่นี้

ยิ่งยื้อยิ่งมีแC#mต่เปลืองเวลา

เพราะไม่มีAวัน และไม่มีG#mทาง

ที่เราF#mจะเป็นดังเดิมB

นึกดูถ้Eาเธอเป็นฉัน

ผ่านพ้นคืนวันC#mมืดมนมาแล้ว

แล้วเธอAจะยอม ย้อนเดินG#mทางเดิม

กลับไปยF#mอมทน ยอมโง่งBมอีกหรือไง


พอEเถอะ พอแค่นี้ พอC#mเถอะ เปลืองเวลา

INSTRU : AG#m

กลับไปยF#mอมทน ยอมโง่งBมอีกหรือไง

INSTRU : E| C#m  | A G#m

F#m  B|E


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด