คอร์ดเพลง อ้ายเก่งกะด้อ
ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง อ้ายเก่งกะด้อ - ไผ่ พงศธรคอร์ดเพลง อ้ายเก่งกะด้อ

TUNE Eb (ปรับคีย์ B)

ที่น้องเห็นAm อ้ายเป็นบ่ส่Gวง

เป็นป่วง Fๆ กะแค่น้อยใจ C

บ่ต้องDmเป็นห่วง แค่นี้อ้Gายไหว

อ้ายเก่งCกะด้อ

INSTRU : Am|G|F|C

EmG|F|G

ฮู้อAmยู่ว่า หลูโตน G

ย้านอ้ายทนFรับมือบ่ไหว C

ตอนAmน้องตัด สินใจ  G

ว่าสิไป Fจากอ้ายคนนี้  G

ฮักAmกะฮัก แต่ฮู้อGยู่ดอก

ว่าอ้ายต้องถอยFให้น้องไปดี C

ให้เขาDmดูแล คือสิดีกGว่านี้ อ้ายCเข้าใจ


กะยังบ่ลืมDm.. กะยังคิดฮอด คือEmเก่า

กะมีแนลัFงเทื่อแอบเหงา แต่กะพออยู่ไหวG


อ้ายบ่ได้เป็นหยังAm อ้ายเก่งกะด้อG

ยังหายใจต่อF บ่ตายดอกส่ำนี้ C

น้ำตาAmไหล กะเพราะว่าอ้ายยินGดี

บ่ได้มีอFาการ ฟูมฟายG

ที่น้องเห็นAm อ้ายเป็นบ่ส่Gวง

เป็นป่วงป่วงF กะแค่น้อยใจ C

บ่ต้องDmเป็นห่วง แค่นี้อ้Gายไหว

อ้ายเก่งCกะด้อ..       G


อ้ายCยินดีทุกอย่างG

พร้อมสิย่างF หลีกไปให้พ้นC

สิบ่รั้งAm ให้เธอต้องทุกGข์ทน

เมื่อได้เจอFคน ใหม่ที่ใช่พG


ฮักAmกะฮัก แต่ฮู้อGยู่ดอก

ว่าอ้ายต้องถอยFให้น้องไปต่อ  C

เขาดีกDmว่าหลาย อ้ายยังดีบ่Gพอ

อ้ายCเข้าใจ


กะยังบ่ลืมDm.. กะยังคิดฮอด คือEmเก่า

กะมีแนลัFงเทื่อแอบเหงา แต่กะพออยู่ไหวG


อ้ายบ่ได้เป็นหยังAm อ้ายเก่งกะด้อG

ยังหายใจต่อF บ่ตายดอกส่ำนี้ C

น้ำตาไหลAm กะเพราะว่าอ้ายยินGดี

บ่ได้มีอFาการ ฟูมฟายG

ที่น้องเห็นAm อ้ายเป็นบ่ส่Gวง

เป็นป่วงป่วงF กะแค่น้อยใจ C

บ่ต้องDmเป็นห่วง แค่นี้อ้Gายไหว

อ้ายเก่งCกะด้อ..

INSTRU : Am|G|F|C

Em|G|F|G

อ้ายบ่ได้เป็นหยังAm อ้ายเก่งกะด้อG

ยังหายใจต่อF บ่ตายดอกส่ำนี้ C

น้ำตาไหลAm กะเพราะว่าอ้ายยินGดี

บ่ได้มีอFาการ ฟูมฟายG

ที่น้องเห็นAm อ้ายเป็นบ่ส่Gวง

เป็นป่วงป่วงF กะแค่น้อยใจ C

บ่ต้องDmเป็นห่วง แค่นี้อ้Gายไหว

อ้ายเก่งCกะด้อ..


อ้ายบ่ได้เป็นหยังAm อ้ายเก่งกะด้อG

ยังหายใจต่อF บ่ตายดอกส่ำนี้ C

น้ำตาไหลAm กะเพราะว่าอ้ายยินGดี

บ่ได้มีอFาการ ฟูมฟายG

ที่น้องเห็นAm อ้ายเป็นบ่ส่Gวง

เป็นป่วงป่วงF กะแค่น้อยใจ C

บ่ต้องDmเป็นห่วง แค่นี้อ้Gายไหว

อ้ายเก่งCกะด้อ..


บ่ต้องDmเป็นห่วง แค่นี้อ้Gายไหว

อ้ายเก่งCกะด้อ..


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด