คอร์ดเพลง เลิกกันได้ไหม
ฟลุ๊ค ได้หมดถ้าสดชื่น

คอร์ดเพลง เลิกกันได้ไหม - ฟลุ๊ค ได้หมดถ้าสดชื่นAdvertisements


คอร์ดเพลง เลิกกันได้ไหม

เลิกกันได้ไหมA จบกันEตั้งแต่วันนี้F#m

จบกันสักที Dเรื่องราวของเราสองEคน

INSTRU : AE| F#m  |D|E|E

เรื่อF#mงราวของเธอกับฉัน ไม่มีท่Eาทีจะไปต่อ

อีกF#mคนหนึ่งก็ท้อ ระแวงEไปหมดทั้งใจ

ส่วนF#mตัวฉันคนนี้ ทำดีไEม่ค่อยมีค่าใด

ไม่F#mรักแล้วใช่ไหม บอกกันEตรง ๆ นะเธอ


ตอนอยู่กัDบฉันเธอบอกรัก

ลับหลังC#mเธอมีคนอื่น

ไอ้ฉันBmก็คงต้องทนฝืน ฝืนEไปทั้งหัวใจ โฮ..


เลิกกันได้ไหมA จบกันEตั้งแต่วันนี้F#m

จบกันสักที Dเรื่องราวของเราสองEคน

จบกันวันนี้ Aไม่ต้องมีเEยื่อใยต่อF#mกัน

เราเลิกDกัน หันหลังEกันคนละทาง

INSTRU : A| F#m  E|D|E

F#m  C#m  |D|E

ตอนอยู่กัDบฉันเธอบอกรัก

ลับหลังC#mเธอมีคนอื่น

ไอ้ฉันBmก็คงต้องทนฝืน ฝืนEไปทั้งหัวใจ โฮ..


เลิกกันได้ไหมA จบกันEตั้งแต่วันนี้F#m

จบกันสักที Dเรื่องราวของเราสองEคน

จบกันวันนี้ Aไม่ต้องมีเEยื่อใยต่อF#mกัน

เราเลิกDกัน หันหลังEกันคนละทาง

INSTRU : F|G

เลิกกันได้ไหมC จบกันGตั้งแต่ตรงนี้ Am

จบกันสักที Fเรื่องราวของเราสองGคน

จบกันวันนี้ Cไม่ต้องมีเGยื่อใยต่อกัAm

เราเลิกFกัน หันหลังGกันคนละทาง C

เราเลิกFกัน หันหลังGกันคนละทาง Cคอร์ดเพลงที่คุณอาจชอบ