คอร์ดเพลง ที่สุดแล้ว…คือเธอ
ดูโอเมย์

คอร์ดเพลง ที่สุดแล้ว…คือเธอ - ดูโอเมย์


คอร์ดเพลง ที่สุดแล้ว…คือเธอ

INTRO : E ( 4 Times )

กว่าจะรู้..E ชีวิตคน Bคนหนึ่ง

ที่ได้ซึ้งAพบความสุข กับคำEว่ารัก

เธอคนนี้..E สอนฉันเป็นBคนดี

ให้ได้เห็นAถึงคุณค่า ว่ารักBเป็นเช่นไร


เธอเป็นแรงEบันดาล เป็นกำลังDใจงดงาม

เป็นฝันAเป็นเรื่องจริง ในชีวิBตของฉัน


แม้ฉัEนเคยผิดเดินหลงทางC#m

พร้อมจะให้โอกาสทุกครั้งA

ไม่เคยหวังสิ่งใดทดแทF#mน จาก ใBจจริง

รับEรู้ได้จากความรู้สึกC#m

ลึกซึ้งเกินกว่าคำว่ารักA

ชีวิตฉันได้พบที่สุดF#mแล้ว       Bคือเธอ

INSTRU : E ( 3 Times )

จากแววตาE ใครหลาย Bๆ คน

มองว่าฉันAมีตำหนิ ไม่เลวEก็ร้าย

เหนื่อยพอแล้วE ขอฉันพักBใจ

ฝากชีวิตAกับคนที่ มองเห็นBค่าของเรา


เธอเป็นแรงEบันดาล เป็นกำลังDใจงดงาม

เป็นฝันAเป็นเรื่องจริง ในชีวิBตของฉัน


แม้ฉัEนเคยผิดเดินหลงทางC#m

พร้อมจะให้โอกาสทุกครั้งA

ไม่เคยหวังสิ่งใดทดแทF#mน จาก ใBจจริง

รับEรู้ได้จากความรู้สึกC#m

ลึกซึ้งเกินกว่าคำว่ารักA

ชีวิตฉันได้พบที่สุดF#mแล้ว       Bคือเธอ


เธC#mอเป็นคนเดียวF#7ที่ฉันมีอยู่

แลC#mะเป็นความเข้าใจF#7 สุดท้ายG#m ที่เหลือ A

INSTRU : E|B|A|E

E|B|A|B

แม้ฉัEนเคยผิดเดินหลงทางC#m

พร้อมจะให้โอกาสทุกครั้งA

ไม่เคยหวังสิ่งใดทดแทF#mน จาก ใBจจริง

รับEรู้ได้จากความรู้สึกC#m

ลึกซึ้งเกินกว่าคำว่ารักA

ชีวิตฉันได้พบที่สุดF#mแล้ว..       Bคือเธอ

INSTRU : E ( 4 Times )