คอร์ดเพลง หมาใต้ตะหล่าง
เบียร์ พร้อมพงษ์

คอร์ดเพลง หมาใต้ตะหล่าง - เบียร์ พร้อมพงษ์


คอร์ดเพลง หมาใต้ตะหล่าง

INTRO : E|A|E|AE

บ่แม่นEบ่ฮู้ว่าเจ้าบ่ฮักอ้ายแล้วA

บ่แม่นEบ่เห็นว่าเขาสำคัญปานใด๋ C#m

คนAที่มันชะตาEสิขาด ก็คงAบ่แม่นไผ E

บ่พ้นอ้ายF#m.. คนนี้ A          B


แค่ส่วนเกินG#m ฮู้โตต้องอยู่จังใด๋ C#m

ถึงยังBฮักเบิดหัวใจ A

กะฮู้ว่าเฮ็ดBอิหยังได้แน E

บ่ต้องกังวลAว่าคนจังอ้าย

สิเข้าไปทวงG#mสิทธิเคยแคร์ C#m

สิสู้ต่อF#mหรือบ่กะแพ้ ขออยู่สื่อ Aๆ บ่ว่าอิหยังB


บ่โทษเจ้าเลยAที่เจ้าใจดำ

พาเขามาหย่องG#mมาย่ำหัวใจ

สำเร็จโทษF#mอ้ายสา สิอยู่สิBตายกะส่าง E

คั่นฮักกันหลายA กะฮักกันสา

อ้ายมันแค่หมาG#mนอนใต้ตะล่าง

มืนตาF#mม่อง ๆ ซอมเจ้าห่าง ๆ

โอยB.. ส่ำนี้กะเอาE

INSTRU : E|A

บ่แม่นEบ่ฮู้ว่าอ้ายมันเบิดความAหมาย

สู้คนEใหม่ในหัวใจเจ้าบ่ได้อิหลี C#m

ที่ยังอยู่ก็Aแค่ล้างใจ Eแค่ได้เห็นAเจ้าฮักกันดี E

เห็นแล้วF#mว่า สิ่งAที่เฮาเคยมี B

มันเอาคืนบ่ไEด้

INSTRU : E|A|B|E

แค่ส่วนเกินG#m ฮู้โตต้องอยู่จังใด๋ C#m

ถึงยังBฮักเบิดหัวใจ A

กะฮู้ว่าเฮ็ดBอิหยังได้แน E

บ่ต้องกังวลAว่าคนจังอ้าย

สิเข้าไปทวงG#mสิทธิเคยแคร์ C#m

สิสู้ต่อF#mหรือบ่กะแพ้

ขออยู่สื่อ Aๆ บ่ว่าอิหยังB.. โอย..


บ่โทษเจ้าเลยAที่เจ้าใจดำ

พาเขามาหย่องG#mมาย่ำหัวใจ

สำเร็จโทษF#mอ้ายสา สิอยู่สิBตายกะส่าง E

คั่นฮักกันหลายA กะฮักกันสา

อ้ายมันแค่หมาG#mนอนใต้ตะล่าง

มืนตาF#mม่อง ๆ ซอมเจ้าห่าง ๆ

โอยB.. ส่ำนี้กะเอาE

INSTRU : G#m  | C#m  | B|B

ได้หลอยเบิ่ง.. ส่ำนี้กะเอา

INSTRU : E|A|E|A