คอร์ดเพลง True Heart จากศิลปิน Tackey & Tsubasa เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง True Heart


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
1 2 3 4 5

INTRO : G|C|Am|D ( 2 Times )

I guesCs I know D

You've alreadGy decidD/F#ed to go Em

OutD of my lifeBm once moreC

No turning backAm that's for sureD


BeforCe you do D

Girl please proGmise to tellD/F#

me the truthEm

AndD if this mustBm be so C

Darling I justAm have to knowD


WhenG did your heart stop loviCng me

WherAme did it all go wrongD

HowB7 can it be we're sudEmdenly weak

When weAm used to be so strongD


WhenG did your eyes start wanCdering

HowAm could those feelings dieD

I cB7an't believe this wasEmn't to be

It's tearAming me up inside D


It seemCs so strangeD

How such preGcious

emotD/F#ions can changeEm

AllD that we heldBm so dearC

Somehow becameAm so unclearD


WhenG did your heart stop loviCng me

WherAme did it all go wrongD

HowB7 can it be we're sudEmdenly weak

When weAm used to be so strongD


WhenG did your eyes start wanCdering

HowAm could those feelings dieD

I cB7an't believe this wasEmn't to be

It's tearAming me up inside D


I jCust can't see why the magDic died

Or the reaGson love

slipD/F#ped through our handEms

HelpD me to undeCrstand

I'mAm still trying to understaDnd, oh..Eb


WhenG# did your heart stop loviC#ng me

WherBbme did it all go wrongEb

HowC7 can it be we're sudFmdenly weak

When weBbm used to be so strongEb


WhenG# did your eyes start wanC#dering

HowBbm could those feelings dieEb

I cC7an't believe this wasFmn't to be

It's tearBbming me up inside Eb

INSTRU : G#|C#| Bbm  |Eb ( 2 Times )

G#|C#| Bbm  |Eb

I guessC#.. I knowEb..

You've alreG#ady decideEbd to go..G#

Tackey & Tsubasa
Tackey & Tsubasa

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 23 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 23 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566