คอร์ดเพลง จากวันนี้
Greasy Cafe x Da Endorphine

คอร์ดเพลง จากวันนี้ - Greasy Cafe


คอร์ดเพลง จากวันนี้

INTRO : E|A| C#m  B|A

เหนื่อยBกันพอหรือยังA?

กับความรักC#m ที่สองเราB พยายามA

กี่หEมื่นพันครั้งที่ต่างA

เริ่มอีกครั้งC#m ก็ยังพังBลงทุกที A


เธอF#mมีความสุขG#m จริงมั้ยA

ในวันBและคืนที่มีกัน

หรือF#mเพียงต้องการG#m มีกันไว้ Aแค่นั้น  B


จากวันนี้..A แค่เพียงB

ขอG#mให้เราต่างทำความเข้าใจ C#m

ในความเป็นจริงง่ายA ๆ แค่เราไปกันไม่ได้ Am


จากวันนี้..A แค่ยอมB

รับG#mว่ามันยากเกินจะแก้ได้ C#m

ในความเป็นจริงง่ายA

แค่เราไปกันไม่ได้ Amแค่นั้น

INSTRU : E|A| C#m  B|A

เราEต่างเคยรักกันจริงA

แต่กลับโยนทิ้งC#m ลงในการBทะเลาะกันA

มากEมายเหตุผลที่ต่างA

จากความคิดC#m ในตัวตนB กันและกันA


เธอF#mมีความสุขG#m จริงมั้ยA

ในวันBและคืนที่มีกัน

หรือF#mเพียงต้องการG#m มีกันไว้ Aแค่นั้น B


จากวันนี้..A แค่เพียงB

ขอG#mให้เราต่างทำความเข้าใจ C#m

ในความเป็นจริงง่ายA ๆ แค่เราไปกันไม่ได้ Am


จากวันนี้..A แค่ยอมB

รับG#mว่ามันยากเกินจะแก้ได้ C#m

ในความเป็นจริงง่ายA ๆ แค่เราไปกันไม่ได้..Am


วัC#mนที่มีเธอF#7.. ฉัน

ก็C#mยังอยู่ตรงF#7.. นั้น

เพียงจดAจำ ว่าเคยBรัก..


จากวันนี้..A แค่เพียงB

ขอG#mให้เราต่างทำความเข้าใจ C#m

ในความเป็นจริงง่ายA ๆ แค่เราไปกันไม่ได้ Am


จากวันนี้..A แค่ยอมB

รับG#mว่ามันยากเกินจะแก้ได้ C#m

ในความเป็นจริงง่ายA ๆ แค่เราไปกันไม่ได้ Am


จากวันนี้..A แค่เพียงB

ขอG#7ให้เราต่างทำความเข้าใจ C#m

ในความเป็นจริงง่ายA

แค่เราไปกันไม่ได้..Am แค่นั้น  E