คอร์ดเพลง ฝนเซาตกมา

TUNE Eb (ปรับคีย์ B)

INTRO :

C|C|Am|Am|F|G|G

C|C|Am|Am|F|F|G|G

น้ำท่วม ไฮ่นา C

พ่อแม่เพิ่นพาสะน้ำจนจ่อยAm

อยากฟ้าวใหญ่เป็นบ่าวF

มันจังใดอีซอยอีพ่อสะน้ำG


ตกมาปีนี้ Fคือท่วมแท้หนอG

น้ำฝนน้ำบ่อ Emกะเพียงพอแล้วหนาAm

เฮ็ดจังใดหว่าF..  ฝนGจังเซาตกC


ครูบ่เคยสอนFตอนเรียนอนุบาลขี้ไก่โEmป่

ไม่เคยร้องเล่นเต้นDmโชว์ มามาไล่ฝนส่อยกันG


ฝนเซาตกมาC เซาตกมา เซาตกมา

ให้นาเซาห่งAm นาเซาห่ง นาเซาห่ง

ให้ซ่งเซาเปียกF ซ่งเซาเปียก ซ่งเซาเปียก

ให้เสื้อเซาเปียกGเสื้อเซาเปียกเสื้อเซาเปียก


ฝนเซาตกมาC เซาตกมา เซาตกมา

ให้นาเซาห่งAm นาเซาห่ง นาเซาห่ง

ให้ซ่งเซาเปียกF ซ่งเซาเปียก ซ่งเซาเปียก

ให้เสื้อเซาเปียกGเสื้อเซาเปียกเสื้อเซาเปียก

INSTRU : C|C|Am|Am

F|F|G|G

ครูบ่เคยสอนFตอนเรียนอนุบาลขี้ไก่โEmป่

ไม่เคยร้องเล่นเต้นDmโชว์ มามาไล่ฝนส่อยกันG


ฝนเซาตกมาC เซาตกมา เซาตกมา

ให้นาเซาห่งAm นาเซาห่ง นาเซาห่ง

ให้ซ่งเซาเปียกF ซ่งเซาเปียก ซ่งเซาเปียก

ให้เสื้อเซาเปียกGเสื้อเซาเปียกเสื้อเซาเปียก


ฝนเซาตกมาC เซาตกมา เซาตกมา

ให้นาเซาห่งAm นาเซาห่ง นาเซาห่ง

ให้ซ่งเซาเปียกF ซ่งเซาเปียก ซ่งเซาเปียก

ให้เสื้อเซาเปียกGเสื้อเซาเปียกเสื้อเซาเปียก

INSTRU : C|C|Am|Am

F|F|G|G

ฝนเซาตกมาC เซาตกมา เซาตกมา

ให้นาเซาห่งAm นาเซาห่ง นาเซาห่ง

ให้ซ่งเซาเปียกF ซ่งเซาเปียก ซ่งเซาเปียก

ให้เสื้อเซาเปียกGเสื้อเซาเปียกเสื้อเซาเปียก


ฝนเซาตกมาC เซาตกมา เซาตกมา

ให้นาเซาห่งAm นาเซาห่ง นาเซาห่ง

ให้ซ่งเซาเปียกF ซ่งเซาเปียก ซ่งเซาเปียก

ให้เสื้อเซาเปียกGเสื้อเซาเปียกเสื้อเซาเปียก

INSTRU : C|C|Am|Am

F|F|G|G|C