คอร์ดเพลง ยินดีที่จะทำ

CAPO เฟส 1 (ปรับคีย์ G#)

INTRO : G

ถ้าการหายไปของฉันGมันดีสำBmหรับเธอ Em

ถ้าการที่ไม่ได้เจอCแล้วทำให้เธอ รู้สึกDดี

ก็จะไม่รบกวนใจจGะยอมหายไปแBmต่โดยดี Em

ถ้าเธอต้องการแบบAmนี้ ฉันก็Dยินดีที่จะทำ G

INSTRU : GBm|Em|C|D|GD

ก็พอจะรู้..G  ดูจBmากที่เห็น Em

อากการที่เธอCเป็นชัดเจนว่Dาเธอหมดใจ G

ทั้งCที่ก็รู้ว่าฉันรักเธอBmมากแค่ไหน Em

มันช่วยCอะไรไม่ได้ยื้Dอเธอไว้ก็ไม่อGยู่


ช่วยบอกCตรง ๆ ก็ได้ DเอาตามBmที่ใจเธอต้องEmการ

ว่าในใจเCธอไม่มีฉันอีกแล้วเท่านั้นDเอง


ถ้าการหายไปของฉันGมันดีสำBmหรับเธอ Em

ถ้าการที่ไม่ได้เจอCแล้วทำให้เธอ รู้สึกDดี

ก็จะไม่รบกวนใจจGะยอมหายไปแBmต่โดยดี Em

ถ้าเธอต้องการแบบAmนี้ ฉันDก็ยินดีที่จะทำG       D

INSTRU : GBm|Em|C|D

GBm|Em|AmD|G

ช่วยบอกCตรง ๆ ก็ได้ DเอาตามBmที่ใจเธอต้องEmการ

ว่าในใจเCธอไม่มีฉันอีกแล้วเท่านั้นDเอง


ถ้าการหายไปของฉันGมันดีสำBmหรับเธอ Em

ถ้าการที่ไม่ได้เจอCแล้วทำให้เธอ รู้สึกDดี

ก็จะไม่รบกวนใจจGะยอมหายไปแBmต่โดยดี Em

ถ้าเธอต้องการแบบAmนี้..       D


ถ้าการหายไปของฉันGมันแล้วBmดีสำหรับเธอ Em

ถ้าการที่ไม่ได้เจอCแล้วทำให้เธอ รู้สึกDดี

ก็จะไม่รบกวนใจจGะยอมหายไปแBmต่โดยดี Em

ถ้าเธอต้องการแบบAmนี้ ฉันDก็ยินดีที่จะทำ G

INSTRU : CD|BmEm|AmD|G|G