คอร์ดเพลง พ่ายแพ้
THE RAVEN DOLL

คอร์ดเพลง พ่ายแพ้ - THE RAVEN DOLLคอร์ดเพลง พ่ายแพ้

คิดDว่าชนะใจเธอC#mตอนเธอไม่เหลือใคร

คิดDว่าได้เป็นคนนั้นC#mคนที่ได้ยืน

ข้างDกาย อยู่ในหัวใจ C#m

อยู่ในสายตาF#m ของเธอE โอ้เธอ


แต่พDอผ่านไปเนิ่นนานC#m ทำไมยังเหมือนเดิม

ไม่มีF#mเพิ่มเติมดั่งฉันEยังยืนอยู่ตรง

ที่เDก่า เพียงเขาบังเอิญผ่านC#mมา

ไม่เหลือแม้เพียงหางBmตา ที่จะมองEฉัน..


รอยBmยิ้ม แบบC#mนั้น เธอมอบDให้คนที่ทิ้งEไป

รอยBmน้ำตา C#m ไหล่ฉันDคือสิ่งที่รองE

รับไว้ Bm มันบั่นทอนD ไปทั้งใจ E


เจ็บหนักกว่าอาย ก็คือพ่ายแพ้..A คนเก่าเธอ

คนC#mที่เธอบอกกัน

กับฉันF#mว่ามันไม่ดีเEลยสักอย่างD

เคยร้องไห้จนเกือบC#mเช้าเมา

เหล้าเพราะมันกี่คBmรั้ง

ทำไมวันนี้บDอกคิดถึงมัน Dm

INSTRU : D C#m  |BmE

ความDดีมันซื้อหัวใจขC#mองเธอไม่ได้เลย

บางF#nคนที่ทำเมินเฉยE

ฝากรอยน้ำDตา เธอให้เขาไปหมดC#mใจ

ตัวฉันทำดีเท่าBmไหร่ ไม่มีความEหมาย


รอยBmยิ้ม แบบC#mนั้น เธอมอบDให้คนที่ทิ้งEไป

เธอBmเสียใจ C#m  กี่ครั้งใDครกันฉุดเธอ E

ขึ้นไว้ Bmให้ยังมี Dลมหายใจ E


เจ็บหนักกว่าอาย ก็คือพ่ายแพ้..A คนเก่าเธอ

คนC#mที่เธอบอกกัน

กับฉันF#mว่ามันไม่ดีเEลยสักอย่างD

เคยร้องไห้จนเกือบC#mเช้าเมา

เหล้าเพราะมันกี่คBmรั้ง

ทำไมวันนี้บDอกคิดถึงมัน Eไม่เข้าใจ

INSTRU : D| C#m  |D| C#m

D| C#m  |Bm|E

เจ็บหนักกว่าอายF# ก็คือพ่ายแพ้..B คนเก่าเธอ

คนEbmที่เธอบอกกัน

กับฉันG#mว่ามันไม่ดีเF#ลยสักอย่างE

เคยร้องไห้จนเกือบEbmเช้า

เมาเหล้าเพราะมันกี่คC#mรั้ง ไม่เข้าใจ  F#

เจ็บหนักกว่าตาย ก็คือพ่ายแพ้..B คนเก่าเธอ

คนEbmที่เธอบอกกั

กับฉันG#mว่ามันไม่ดีเF#ลยสักอย่างE

เคยร้องไห้จนเกือบEbmเช้าเมา

เหล้าเพราะมันกี่คC#mรั้ง

ทำไมวันนี้กEลับไปหามัน F#ไม่เข้าใจ  B


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด