คอร์ดเพลง I Love You 3000 จากศิลปิน Stephanie Poetri เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง I Love You 3000


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

BabAm7y, take my hand

I want youD7 to be my husband

Cause youBm7're my Iron Man

And I loveE7 you three thousand

BabAm7y, take a chance

Cause I wantD7 this to be something

StraigBm7ht out of a Hollywood movE7ie


I seeAm7 you standing there

In your HulkD7 outerwear

And all Bm7I can think

Is whereE7 is the ring

Cause I knowAm7 you wanna ask

Scared the momeD7nt will pass

I can seeBm7 it in your eyes

Just takeE7 me by surprise


And all Am7my friends they tell D7me they see

You plannBm7ing to get on E7one knee

But I wantAm7 it to be outD7 of the blue

So makeBm7 sure I have no clueE7

When you ask


BabAm7y, take my hand

I want youD7 to be my husband

Cause you'Bm7re my Iron Man

And I loveE7 you three thousand

BabAm7y, take a chance

Cause I wantD7 this to be something

StraigBm7ht out of a Hollywood movE7ie


NowAm7 we're having dinner

And babD7y you're my winner

I seeBm7 the way you smile

You're thinkiE7ng about the aisle

You reachAm7 in your pocket

EmotiD7on unlocking

And beforeBm7 you could ask

I answeE7r too fast


And all Am7my friends they tell D7me they see

You planBm7ning to get on E7one knee

So nowAm7 I can't stop thinkiD7ng about you

I figurBm7ed out all the cluesE7

So now I ask


BabAm7y, take my hand

I want youD7 to be my husband

Cause youBm7're my Iron Man

And I loveE7 you three thousand

BabAm7y, take a chance

Cause I wantD7 this to be something

StraigBm7ht out of a Hollywood moviE7e


Pa da da da da damAm7

No spoilers pleasD7e

Pa da da da da damBm7

No spoilers pleasE7e


BabAm7y, take my hand

I want youD7 to be my husband

Cause you'Bm7re my Iron Man

And I loveE7 you three thousand

BabAm7y, take a chance

Cause I wantD7 this to be something

StraiBm7ght out of a Hollywood movE7ie, baby


Pa da da da da damAm7

No spoilers pleasD7e

Pa da da da da damBm7

No spoilers pleasE7e

Pa da da da da damAm7

No spoiler pleasD7e

Pa da da da da damBm7

And I loveE7 you 3000

YouTube video
Stephanie Poetri

Stephanie Poetri

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567