Original Key

รู้ไหม

Original Key

INTRO : BmG|DA|BmG|A

( 4 Times )

ใจที่Dอ่อนล้า กับฝันF#mที่วาดไว้

ทำGชีวิตหนึ่ง ให้เปลี่ยน

เธอDที่อ่อนหวาน กับรักF#mที่หลากหลาย

ที่มาGทำลาย ความรู้สึF#


* ในแBmววตา ที่ดูช่Aางสดใส

ต่างGกับใจเธอนั้น F#


** รู้ไBmหม.. รู้ไหม.. ด้วยความรัก

จะGให้เธอทุกอย่าง       A

ที่เBmหลือ.. ที่เห็น.. จากเธอนั้น

มีแGค่ความว่างเปล่า ที่โหดร้าย F#

INSTRU : BmG|DA|BmG|A

มัดDฉันเอาไว้ ฉุดรั้งF#mฉันเอาไว้

เธอGทำด้วยใจ หรือเปล่า

มีแDต่เหตุผล ซ้ำF#mเรื่องเก่า

จบลงGด้วยคำ ว่ารักF#อยู่

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : BmG|DA|BmG|A

BmG|DA|BmG|F#

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : Bm|Bm|G|G ( 3 Times )

Bm|Bm|G|F#|Bm
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564