คอร์ดเพลง ลมที่ลา
YEW

คอร์ดเพลง ลมที่ลา - YEW


Original Key

ลมที่ลา

Original Key

หมดF#mเวลา ของเราแล้ว E

ไม่มีF#mใคร ปลอบเธอแล้ว E

INSTRU : F#m  |F#m  |D|D ( 2 Times )

ไม่ใช่เพราะเวลาF#mที่ผ่าน

ไม่อาจหวนคืนวันG#mที่จาก

ไม่ใช่เพราะต้องการF#mให้กลับ

แต่เธอB อยู่ไหน


เพราะใครAที่เคย ให้ชีวิตพอ

เขาไม่รอให้ลมที่ช้า

อย่าEงเรา ขยับเคลื่อนมา

ไม่มีเวลา ให้อีกแล้ว

แต่เธอAรู้ไหม มีใครบางคน

ที่ยังคงทำกับชีวิต เหมือน

ลมEที่พัด ตามกาลเวลา

ยังเดินทางและเหมือC#7นว่ายังมีเธอ


ก็Dรู้ดีว่าฉันC#mยังตามเขาไม่ทัน

ทั้งBmสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังที่เธอC#7ต้องการ

แต่Dฉันไม่เป็นไรถ้C#mาเธอไม่ต้องการกันBm

แค่อยากให้รู้ว่าในวันนี้

ตัวฉันC#7ยังคงคิดถึงอยู่นะเธอ

INSTRU : D|C#m  |Bm|C#7  ( 3 Times )

เพราะใครDที่เคย ให้ชีวิตพอ

เขาไม่รอให้ลมที่ช้า

อย่าAงเรา ขยับเคลื่อนมา

ไม่มีเวลา ให้อีกแล้ว

แต่เธอDรู้ไหม มีใครบางคน

ที่ยังคงทำกับชีวิตเหมือน

ลมAที่พัด ตามกาลเวลา

ยังเดินทางและเหมือนว่ายังมี..


เพราะใครDที่เคย ให้ชีวิตพอ

เขาไม่รอให้ลมที่ช้า

อย่าAงเรา ขยับเคลื่อนมา

ไม่มีเวลา ให้อีกแล้ว

แต่เธอDรู้ไหม มีใครบางคน

ที่ยังคงทำกับชีวิตเหมือน

ลมAที่พัด ตามกาลเวลา

ยังเดินทางและเหมือนว่ายังมีเธอ

INSTRU : D|D|A|A ( 2 Times )

ยังมีเธอD..  ยังมีเธอA..

ยังมีเธอD..  ยังมีเธอA..

INSTRU : D|D|A|A ( Till End )
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564