Original Key

คืนโสด

Original Key

ในคืนที่ไฟลAmาง ๆ ในคืนที่ฉันEmนั้นโสด

ถ้าเธอยังโสดC ๆ ๆ แล้วเราไปต่อB7กันไหม

 INSTRU : Em|Em|Em|D

Em|Em|Em|BD

* เธอEmมีแฟนแล้วหม้าย เธอมีแฟนแล้วหม้าย

ถ้าเธอไม่มีใคร ฉันนั้นDอยากจอง

ถ้าEmเธอยังไม่มี ใครมาตีตราจอง

ก็แค่อยากชวนน้อง จองน้องDในคืนนี้


** ในคืนที่ไฟลAmาง ๆ ในคืนที่ฉันEmนั้นโสด

ถ้าเธอยังโสดC ๆ ๆ แล้วเราไปต่อB7กันไหม


*** โอ๊ยEm เราไปโอ๊ย เราไปโอ๊ยBmให้มันสนุก

ในค่ำคืนAmที่มันสุด Dๆ สนุกGไป

โอ๊ยEm เราไปโอ๊ย เราไปโอ๊ยBmถ้าเธอมีใจ

ต่อจากนี้ Amถ้าเรามีใจ Dค่อยว่าGกัน

โอ๊ยEm เราไปโอ๊ย เราไปโอ๊ยBmให้มันสนุก

ในค่ำคืนAmที่มันดึก ๆ ให้คDลายเหงาหัวใจ

INSTRU : Em|Em|Em|D

(ซ้ำ * , ** , *** )

INSTRU : Em|Em|Em|D

Em|Em|C|C

Em|Em|C|D

(ซ้ำ ** , *** )

INSTRU : Em|D ( 3 Times )

อ๊ะอาว.. โอ๊ะโอ.. อ๊ะอาว..


INSTRU : Em|Em|Em|D|Em
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564