คอร์ดเพลง เมียเขาพ๊ะน๊ะ
กู่แคน School

คอร์ดเพลง เมียเขาพ๊ะน๊ะ - กู่แคน Schoolคอร์ดเพลง เมียเขาพ๊ะน๊ะ

แม่นเป็นเมียเขาDm กะฮักคือเก่าAmไผเว้ากะซ่างDm

หัวใจฮ่างๆDm อ้ายคนนี้ขCอมีเพียงFเธอ

บ่คิดสิจอบDm บ่คิดสิหลอยD7ยามผัวเจ้าGmเผลอ

หัวใจของคนเซ่อAmๆ ขอแค่ละเมอฝันเห็นก็พGmอ          C


สิถ่าสิรอDm รอเจ้าCกับเขาเลิกDmกัน

เหตุใดสวรรGmค์ให้เจ้านั้นG7กับมีลูกAmสอง

ยังเหลืออีกหนึ่งDm ตอนนี้ที่D7อยู่ในท้Gmอง

ได้แค่มองC มองเจ้าAmกับเขาฮักDmกัน


* ขอแค่ได้ฝันBb เห็นหน้าทุกวันCแค่นั้นก็พAm

ซ่ำนี้หละหนอBb บ่มากกว่านี้อ้Cาย กลัวAmบาปกรรม

ศิลห้าข้อสามBb อ้ายนี้สิCบ่กระทำDm

บ่อยากสร้างกรรมGm อ้ายบ่อAmยากปีนต้นDmงิ้ว

INSTRU : BbC|Am|BbC|Am

BbC|Dm|GmAm|Dm

( ซ้ำ * )

บ่อยากสร้างกรรมGm อ้ายบ่อAmยากปีนDmต้นงิ้ว


ขอให้สุขขี Dmอยู่ดีมีAmแฮงกับเDmขา

จากนี้สิD7ขอลืมGmเจ้า สิขอเมาG7ส่งท้ายอำAmลา

ขอจบท่อนี้ Dmสิ้นสุดกันทีคD7วามเสน่หาGm

ฮักแบบผิดๆ ฝืนลิขิตฟ้าC

ขออำลาAmแล้วเด้อDm.. เมียเขา

INSTRU : BbC|A|BbC|A

BbC|Dm|GmAm|Dm

BbC|A|BbC|A|BbC|Dm

บ่อยากสร้างกรรมGm อ้ายบ่อAmยากปีน..Dm ต้นงิ้ว

INSTRU : GmAm|Dm


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด