คอร์ดเพลง ข่อยยังเป็นของเจ้า
กู่แคน School

คอร์ดเพลง ข่อยยังเป็นของเจ้า - กู่แคน SchoolAdvertisements


คอร์ดเพลง ข่อยยังเป็นของเจ้า

แม่นเจ้าสิเป็นจั๋งใด๋ Cข่อยกะฮับEmเจ้าได้เหมือนเดิมAm

INSTRU : C|G|Em|F|G

สิบ่ฝืนCคันเจ้าสิไป Emหาผู้ใหม่Amที่ดีกว่าข่อย

ข่อยเองกะเจ็บF ที่ดูแลเจ้าบ่ได้คือกัน G

มีแต่ใจดCวงนี้ที่ฮัก Emและภัคดีบ่Amเคยเปลี่ยนผัน

ต่อให้เจ้าFบ่ได้ฮักกันคือเก่ากะซ่างG


หากเป็นทางEmที่ข่อยเลือกเผชิญ E

คือความทุกAmข์ด้วยความGยินดี

เพื่อให้เจ้าFนั้นสบายใจ

ข่อยสิบ่ว่าGแม่นเจ้าสิหนี จากกันไป


* แม่นเจ้าสิเป็นจั่งใด๋ Cข่อยกะฮับEmเจ้าได้เหมือนเดิมAm

พร้อมเริ่มต้นใหม่Dm ข่อยยังเป็นDของเจ้าเสมอG

ให้ฮู้ไว้เด้อข่อยฮักเจ้าหลายEm ให้ฮู้ไว้เด้อEเจ้าคือคนสุดท้าย Am

ที่ข่อยสิ รอ Gคอย Fคองถ่า ได้ทุกเวลาGที่เจ้าต้องการ

(ยอดฮักของข่อยนี้เอ๋ย)

INSTRU : Bb|F|DmE|FC

Bb|FDm|Bb|C

หากเป็นทางAmที่ข่อยเลือกเผชิญ A

คือความทุกDmข์ด้วยความCยินดี

เพื่อให้เจ้าBbนั้นสบายใจ

ข่อยสิบ่ว่าCแม่นเจ้าสิหนี จากกันไป


แม่นเจ้าสิเป็นจั่งใด๋ Fข่อยกะฮักAmเจ้าได้เหมือนเดิมDm

พร้อมเริ่มต้นใหม่Gm ข่อยยังเป็นGของเจ้าเสมอC

ให้ฮู้ไว้เด้อข่อยฮักเจ้าหลายAm ให้ฮู้ไว้เด้อAเจ้าคือคนสุดท้ายDm

ที่ข่อยสิ รอC คอยBb คองถ่า ได้ทุกเวลาCที่เจ้าต้องการ


แม่นเจ้านั้นDmสิบ่ฮัก แม่นเจ้าAmสิถิ่มสิป๋า

ให้ฮู้ไBbว้ว่า ข่อยยังเป็นของเจ้าคือCเก่า       G

( ซ้ำ * , * )

INSTRU : Bb|Eb


คอร์ดเพลงที่คุณอาจชอบ