คอร์ดเพลง จบก็เจ็บ
วงทัพห้า

คอร์ดเพลง จบก็เจ็บ - วงทัพห้าAdvertisements


คอร์ดเพลง จบก็เจ็บ

INTRO : F#m  |E|F#m  |E

รักF#mบนความสงสาร

ฝืนไว้ไม่นานC#mก็มีแต่เจ็บตัว

คบF#mแล้วมัน ปวดหัว

บอกกันให้ชัวC#mอย่าเงียบได้หม้าย

ฉันDว่าเธอต้องรู้ E ว่าวันนี้จC#mะอยู่ หรือF#mจะไป

พูดDอะไรสักคำE เถิดหนา A


* ว่าเธอไม่รักF#mอยากมีคนใหม่

ไม่รู้สึกC#mอะไรกับฉันแล้ว

ว่าเธอDเป็นเหมือนเดิม ไม่ได้.. E


** ไม่ว่าจบแบบไหนA ใครทิ้งใครไป Eใจก็เจ็บF#m

น้ำตาEมากมายตอนนี้ Dไม่มีค่าพอEให้รั้งอีกต่อAไป

เมื่อเธอDรู้สึกดี Eกับอีกคน

จะเอาเหตุผลC#m อะไรอะไร ก็คงไร้F#mน้ำหนัก

ยอมลบDจบคำว่ารักE ยอมรับความAจริง       (E)

INSTRU : AE|F#m  E|DE|A

DE|C#m  F#m  |DE|A

( ซ้ำ * , ** , ** )

ยอมลบDจบคำว่ารักE.. ยอมเสียเธอไป

INSTRU : F#m  |E|F#m  |E |A


คอร์ดเพลงที่คุณอาจชอบ