คอร์ดเพลง จบก็เจ็บ
วงทัพห้า

คอร์ดเพลง จบก็เจ็บ - วงทัพห้า


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key

จบก็เจ็บ

Original Key

INTRO : F#m  |E|F#m  |E

รักF#mบนความสงสาร

ฝืนไว้ไม่นานC#mก็มีแต่เจ็บตัว

คบF#mแล้วมัน ปวดหัว

บอกกันให้ชัวC#mอย่าเงียบได้หม้าย

ฉันDว่าเธอต้องรู้ E ว่าวันนี้จC#mะอยู่ หรือF#mจะไป

พูดDอะไรสักคำE เถิดหนา A


* ว่าเธอไม่รักF#mอยากมีคนใหม่

ไม่รู้สึกC#mอะไรกับฉันแล้ว

ว่าเธอDเป็นเหมือนเดิม ไม่ได้.. E


** ไม่ว่าจบแบบไหนA ใครทิ้งใครไป Eใจก็เจ็บF#m

น้ำตาEมากมายตอนนี้ Dไม่มีค่าพอEให้รั้งอีกต่อAไป

เมื่อเธอDรู้สึกดี Eกับอีกคน

จะเอาเหตุผลC#m อะไรอะไร ก็คงไร้F#mน้ำหนัก

ยอมลบDจบคำว่ารักE ยอมรับความAจริง       (E)

INSTRU : AE|F#m  E|DE|A

DE|C#m  F#m  |DE|A

( ซ้ำ * , ** , ** )

ยอมลบDจบคำว่ารักE.. ยอมเสียเธอไป

INSTRU : F#m  |E|F#m  |E |Aรูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงจบก็เจ็บ

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564