คอร์ดเพลง สัญญาหมาบ่แดก
เต๊ะ ตระกูลตอ

คอร์ดเพลง สัญญาหมาบ่แดก - เต๊ะ ตระกูลตอ


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key

สัญญาหมาบ่แดก

Original Key

INTRO : F

สัญญาหมาบ่แดกBb สัญญาCหาสิแตกหยังF

สัญญาแล้วเฮ็ดบ่ได้จักอย่างGm

ฟ้าสั่งCบ่ผ่าหัวแท้ F คำเว้าว่าฮักจั่งซั่นจั่งซี่ Bb

คำเว้าCว่ามีผู้เดียวนี่แหมF

คำเว้าคือหลายกว่าถ้วยอยู่วัดแท้ Gm

ตอแหลCบ่ต้องมาว่าสัญญาF


สัญญาหมาบ่แดกBb สัญญาCหาสิแตกหยังF

สัญญาแล้วเฮ็ดบ่ได้จักGmอย่าง

ฟ้าสั่งCบ่ผ่าหัวแท้ Fคำเว้าว่าฮักจั่งซั่นจั่งซี่ Bb

คำเว้าCว่ามีผู้เดียวนี่แหม Am

คำเว้าคือหลายกว่าถ้วยอยู่วัดแท้ Gm

ตอแหลCบ่ต้องมาว่าสัญญาF


พอแล้วบ่เซื่อแล้วคำสัญญGmา       C

สัญญาหมาบ่แดกF..คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564