คอร์ดเพลง สัญญาหมาบ่แดก

INTRO : F

สัญญาหมาบ่แดกBb สัญญาCหาสิแตกหยังF

สัญญาแล้วเฮ็ดบ่ได้จักอย่างGm

ฟ้าสั่งCบ่ผ่าหัวแท้ F คำเว้าว่าฮักจั่งซั่นจั่งซี่ Bb

คำเว้าCว่ามีผู้เดียวนี่แหมF

คำเว้าคือหลายกว่าถ้วยอยู่วัดแท้ Gm

ตอแหลCบ่ต้องมาว่าสัญญาF


สัญญาหมาบ่แดกBb สัญญาCหาสิแตกหยังF

สัญญาแล้วเฮ็ดบ่ได้จักGmอย่าง

ฟ้าสั่งCบ่ผ่าหัวแท้ Fคำเว้าว่าฮักจั่งซั่นจั่งซี่ Bb

คำเว้าCว่ามีผู้เดียวนี่แหม Am

คำเว้าคือหลายกว่าถ้วยอยู่วัดแท้ Gm

ตอแหลCบ่ต้องมาว่าสัญญาF


พอแล้วบ่เซื่อแล้วคำสัญญGmา       C

สัญญาหมาบ่แดกF..


คอร์ดเพลงที่คุณอาจชอบ