คอร์ดเพลง เธอแค่รับไป
Win Ratanapol

คอร์ดเพลง เธอแค่รับไป - Win Ratanapol


Original Key

เธอแค่รับไป

Original Key

TUNE Eb (ปรับคีย์ C#)

INTRO : DA|DA

BmE|AF#m |BmE

DA|DA

ในยามค่ำBmคืน      Eรู้ไหมAท่ามกลางความเงียบF#mงัน

แต่เสียงBmเธอ เหEมือนยังดังไม่หายAไป          A7

เวลาที่แหงนBmมองดาว ภEาพของเธอC#mยังคงชัดF#mเจน

อย่างนั้นไม่หายBmไป      Eไม่รู้ว่าเพราะอะไร

INSTRU : DA|DA

เลยมาทบBmทวน      Eอยู่กับนาAฬิกาที่เดินF#mไป

อยู่กัBmบใจ ที่Eวุ่นวายสับสนA          A7

แต่พอได้ค้นBmลงไปข้างใน E

ยิ่งได้พบC#mสิ่งที่หัวใจF#mซ่อนไว้อยู่เรื่องBmเดียว

แต่Eมันค้างคาในใจ

INSTRU : DA|DA

* คือคำว่ารักA      E/G#อยากให้เธอF#mได้รู้เอาไว้ E

แค่บอกBmให้ฟังไม่หวังEอะไรอยู่แล้วA          A7

เธอไม่ต้องคิดDอะไรมากมาย

แค่ความรักC#mที่มันค้างคาF#mในใจ

เท่านั้นBmเอง      Eเธอแค่รับไป         D         A

INSTRU : DA

AE|F#m E|BmE|A

เธอแค่รับBmฟัง      Eตั้งการAเท่านั้นก็พอF#mใจ

ไม่หวังBmอะไรให้ไกลEมากเกินไปกว่านั้นA          A7

ที่ฉันต้องพูดBmมันไป ต้EองเปิดเผยC#mสิ่งที่หัวใจF#mซ่อนไว้

แค่เรื่องเBmดียว ที่Eมันค้างคาในใจ      D      A

( ซ้ำ * )

เวลาBmที่เหลือของคนๆ หนึ่ง ก็ไม่รู้ว่C#mานานเท่าไหร่

ในคDวามจริง มาจากกันไป มันอาจจะสายEเกิน

( ซ้ำ * )

INSTRU : DA

เท่านั้นBmเอง      เEธอแค่รับไป

INSTRU : DA|DA

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564