คอร์ดเพลง When a Man Loves a Woman
Michael Bolton

คอร์ดเพลง When a Man Loves a Woman - Michael Bolton


เมื่อผู้ชาย.. รักผู้หญิง

คอร์ดเพลง When a Man Loves a Woman

TUNE Eb (ปรับคีย์ C#)

INTRO : DA/C#  |BmA|GA|DA

When a manD loves a woA/C#man

CanBm't keep his mindA on nothin' else

He'Gd trade the worlAd

For a good thingD he's found         A

If she is badD, he can't seeA/C# it

SheBm can do Ano wrong

TurnG his back on his bestA friend

If he puts herD down         A


When a manD loves a woA/C#man

SpeBmnd his very lastA dime

TryiGng to holdA on to what he neeDds      A

He'd give up all Dhis comfA/C#orts

AndBm sleep out in Athe rain

If sGhe said that's the wayA It ought to be D      D7


WhenG a man loves a womDan          D7

I gGive you everything I gDot (yeahD7)

TryiGng to hold on To yourD preA/C#cious loveBm

BabEy please don't treat me badA


When a manEb loves a woBb/Dman

DeeCmp down in his soulBb

SheG# can brinBbg him such misEbery          Bb

If she is playEbing him for a fooBb/Dl

He'Cms the lastBb one to know

LoviG#ng eyesBb can never seeEb           Bb


Yes when a Ebman loves a woBb/Dman

I kCmnow exactly howBb he feels

'CausG#e baby, babBby, baby I am a man

When a manEb loves a woBb/Dman          Cm           Bb

When a manEb loves a woBb/Dman          Cm           Bb

INSTRU : Eb|Bb/D  |Cm|Bb Till Endคอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด