คอร์ดเพลง When a Man Loves a Woman
Michael Bolton

คอร์ดเพลง When a Man Loves a Woman - Michael Bolton


เมื่อผู้ชาย.. รักผู้หญิง

Original Key

When a Man Loves a Woman

Original Key

TUNE Eb (ปรับคีย์ C#)

INTRO : DA/C#  |BmA|GA|DA

When a manD loves a woA/C#man

CanBm't keep his mindA on nothin' else

He'Gd trade the worlAd

For a good thingD he's found         A

If she is badD, he can't seeA/C# it

SheBm can do Ano wrong

TurnG his back on his bestA friend

If he puts herD down         A


When a manD loves a woA/C#man

SpeBmnd his very lastA dime

TryiGng to holdA on to what he neeDds      A

He'd give up all Dhis comfA/C#orts

AndBm sleep out in Athe rain

If sGhe said that's the wayA It ought to be D      D7


WhenG a man loves a womDan          D7

I gGive you everything I gDot (yeahD7)

TryiGng to hold on To yourD preA/C#cious loveBm

BabEy please don't treat me badA


When a manEb loves a woBb/Dman

DeeCmp down in his soulBb

SheG# can brinBbg him such misEbery          Bb

If she is playEbing him for a fooBb/Dl

He'Cms the lastBb one to know

LoviG#ng eyesBb can never seeEb           Bb


Yes when a Ebman loves a woBb/Dman

I kCmnow exactly howBb he feels

'CausG#e baby, babBby, baby I am a man

When a manEb loves a woBb/Dman          Cm           Bb

When a manEb loves a woBb/Dman          Cm           Bb

INSTRU : Eb|Bb/D  |Cm|Bb Till End

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564