คอร์ดเพลง I Wanna Know
Joe

คอร์ดเพลง I Wanna Know - Joe


ฉันอยากจะรู้...

Original Key

I Wanna Know

Original Key

TUNE Eb (change key B)

INSTRU : CBm|AmG ( 3 Times )

EmD|A7

It's Camazing how you knockBm

me off my feetAm, hmm G

EverCytime you come aroundBm

me I get weakAm, oh yGeah


NobCody ever madeBm me feel this wayAm, oh.. G

YouC kiss my lips and then you takeBm

my breath awayAm, So IG wanna know


* I wCanna knowBm what turns you on Am          G

( I like to know... )

So CI can be Bmall that and moreAm          G

( I like to know... )

I'd Clike to knowBm what makes you cryAm          G

So I can be Emthe one

who alwaDys makes you smileA7


GirlC he never understoodBm

what you were worthAm, hmm Gno

AndC he never took the timeBm to make it workAm

(You deserve more lovinGg, girl)


BabyC I'm the kind of manBm

who shows concernAm, yes I do,G oh

AnywCay that I can pleaseBm you let me learnAm

So GI wanna know

( REPEAT * )

** Tell me whatC I gotta do to pleaseBm you

Baby anytAmhing you say I'll do G

Cause I onlyC wanna make you happBmy

From the bottAmom of my heart, it's trueG

( REPEAT ** )

I wCish that I could take a jourBmney

through yourAm mindG, alright

AndC find emotions that you alwaBmys

try to hideAm babe, oh         G


I dCo believe that there's a loveBm

you wanna shareAm, oh, Goh

I'll Ctake good care of you ladyBm,

have no fearAm, oh. GSo I wanna know

( REPEAT * , ** , ** )

( REPEAT * ) Till End

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564