คอร์ดเพลง เสียดายคนตายไม่ได้ฟัง
เก่ง ธชย x LEGENDBOY

คอร์ดเพลง เสียดายคนตายไม่ได้ฟัง - เก่ง ธชยคอร์ดเพลง เสียดายคนตายไม่ได้ฟัง

INTRO : G|D|Em|D

C|Bm|Am|D

พระGท่านสอนให้เราทุกคน เข้าใจในความเป็นจริง

พระCmaj7ท่านสอนให้เราทุกคน เข้าใจว่าทุก ๆ สิ่ง

เมื่อEmมีการพบเจอ ย่อมDมีการจากลา

ไม่มีCสิ่งใดเลยที่จะยั่งยืน D


พระGสอนว่าความสุข นั้นอยู่ที่ใจ ใช่สิ่งนอกกาย

คุณCmaj7ความดีจะอยู่ ติดตัวเราไปจนวันสุดท้าย

หลีกEmหนีความลุ่มหลง หลีกDหนีความวุ่นวาย

เข้าCใจทุก ๆ สิ่งด้วยความเป็นจริง D


* อตตEmา หิ อตตโน นาโถ ตนDเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้น

ธรรมCmaj7มะสอนให้เรา เข้าใจหัวใจเDราเอง


** หากใครทำCให้เจ็บ ก็จงอย่าเก็บBmเอาไว้

ปล่อยวางไปแAmล้วเธอจะมี แต่ความสุขล้นBmกว่า

เก็บความรักC เก็บความสุข เก็บเอาไว้ใBmห้คนที่เขาเห็นค่า

เก็บเวลาAmของลมหายใจของเราเอาไว้ Dให้คนที่เขารักเรา


เกิดGมาคนเรานั้นก็จงทำดี Am

ทำดีได้ดี เคยได้ยินบ้างไหมBm

บางคนทำเลวแต่ก็ไม่สนใจ C

เดี๋ยวนี้เวรกรรมมันติดจรวด


อุฏฐGาตา วินทเต ธน คนAmขยันย่อมหาทรัพย์ได้

บางBmคนหวังแต่ดวงพึ่งอะไร แล้วCเมื่อไหร่จะมีกินมีใช้

รู้จัGกเข้าวัดทำบุญทำทาน Am

ให้คนแบ่งปันคือคนรู้จักให้ Bm

ใครรู้จักเป็นผู้ให้ก่อน คือCผู้ได้รับที่แท้จริง


จงGทำดีแล้วก็จงทำดี Am

เกิดเป็นคนทั้งทีมันยากรู้ไหมBm

จงทำดีแล้วก็จงทำดี Cเกิดเป็นคนทั้งทีมันยากรู้ไหม

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : C|Bm|Am|Bm

C|Bm|Am|D

*** เกิดมาจงทำCดี ขอให้ทำBmความดี

เกิดเป็นคนAmทั้งที มันยากรู้ไหมBm

เกิดมาจงทำCดี ขอให้ทำBmความดี

เกิดเป็นคนAmทั้งที มันยากรู้ไหมD

( ซ้ำ *** )

INSTRU : G

 

คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด