คอร์ดเพลง เป็ด ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ
เพลงเด็ก

คอร์ดเพลง เป็ด ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ - เพลงเด็ก


คอร์ดเพลง เป็ด ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ

INTRO : E|F#m  |F#m  B|E

( 2 Times )

ก๊าบE ก๊าบ ก๊าบ เป็ดอาบน้ำในคลองF#m

ตาก็จ้องแลมอง เพราะในคลองBมีหอย ปลา ปู  E

ก๊าบE ก๊าบ ก๊าบ เป็ดอาบน้ำในคู  F#m

ตาก็จ้องแลดู เพราะในคูมีBหอย ปู ปลา  E

INSTRU :  E|F#m  |F#m  B|E

( 2 Times )

ก๊าบE ก๊าบ ก๊าบ เป็ดอาบน้ำในคลองF#m

ตาก็จ้องแลมอง เพราะในคลองBมีหอย ปลา ปู  E

ก๊าบE ก๊าบ ก๊าบ เป็ดอาบน้ำในคู  F#m

ตาก็จ้องแลดู เพราะในคูมีBหอย ปู ปลา  E

INSTRU : E|F#m  |F#m  B|E

( 2 Times )