คอร์ดเพลง You Are My Sunshine
Elizabeth Mitchell

คอร์ดเพลง You Are My Sunshine - Elizabeth Mitchell


คอร์ดเพลง You Are My Sunshine

CAPO เฟส 1 (ปรับคีย์ G#)

INTRO : G|G|C|G

C|G|GD|G

* You are my sunGshine, My only sunshine.

You make me hapCpy, When skies are grayG.

You'll never knowC, dear, How much I loveG you.

Please don't take my sunDshine awayG


The other nightG, dear, When I lay sleeping

I dreamed I heldC you in my armsG.

When I awokeC, dear, I was mistakenG

And I hung my headD and cried.G

( REPEAT * )

INSTRU : G|G|C|G

C|G|GD|G

( REPEAT * )

Please don't takeG my sunDshine away.G

Please don't takeG my sunDshine away.

INSTRU : C|C|G|G|G|G|G