คอร์ดเพลง 24.7 (Twenty Four Seven)
Singular

คอร์ดเพลง 24.7 (Twenty Four Seven) - Singular


Original Key

24.7 (Twenty Four Seven)

Original Key

เวลาGm7ที่ต่างกันของใจ ได้ขีDm7ดเส้นแบ่งระยะทาง เอาไว้

เมื่อCm7มีอีกคนอยู่ไม่ไกล แต่มัDm7นก็มีอีกคนที่ไกลห่าง


* ทุกวัGm7น.. ทุกวัDm7น.. ทุกวัCm7น.. ทุกเวลDm7

เฝ้าGm7รอ.. พบหDm7น้า.. สบสายCm7ตา.. และอ้อมDm7กอด


** ก็ในใจฉันGm7มีแต่เธอมีแต่เธอ

อยู่ที่ใดแDm7ละเมื่อไรจะได้เจอ

วันลาลับCm7ก็จะรอเธอเสมอ เพียงได้พบเธอDm7


*** ก็ในใจฉันGm7มีแต่เธอมีแต่เธอ

เฝ้านับวันDm7ว่าเมื่อไรจะได้เจอ

เนิ่นนานฉันCm7ก็จะรอเธอเสมอ เฝ้าฝันละเมอDm7


วังวGm7นที่ต่างกันของเรา มันDm7คงจะมีแต่เรื่องราวมากมาย

เจอCm7คนที่ไม่เคยเข้าใจ เจอDm7คนที่คอยทำร้ายเมื่อใกล้กัน

( ซ้ำ * , ** , *** )

INSTRU : Gm7 |Dm7 |Cm7 |Dm7

( ซ้ำ ** , *** , ** , *** )

INSTRU : Gm7 |Dm7

เฝ้าฝันละเมอCm7 เพียงได้พบDm7เธอ

INSTRU : Gm7
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 3 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 3 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564