คอร์ดเพลง วันที่เรานับหนึ่ง

INTRO : AE/G#  |F#m  E

DC#m  |BmE

ทุกA ๆ วินาทีE/G#ที่ผ่านมา

ดูเF#mหมือนวันเวลาEค่อย ๆ เปลี่ยน

เราDก็ยังคงเดินC#mต่อไป  แต่Bmว่ารักนั้Eนอยู่ไหน


เหมือAนว่ายิ่งมีกันE/G#ก็ยิ่งเหงา

ยิ่งF#mฝืนว่าเป็นEคนเดิมก็ยิ่งเศร้า

ไม่Dมีรอยยิ้มเC#mหมือนเดิมอีกต่อไป

และBmมันต้องเป็นอย่างนี้อีEกนานไหม


* ก่อนDที่ความรักDmของเราจะหมดไป


** ให้เAธอคิดซักนิดE/G#หนึ่ง ในวันที่เรานับF#mหนึ่ง       E

จับมือฉันไว้ใDห้เราได้ย้อนC#mไปดู

ว่าเราBmนั้นเคยได้รักEกันแค่ไหน

ให้เAธอคิดซักนิดE/G#หนึ่ง ในวันที่เรานับF#mหนึ่ง

ยังEจำได้ไหมDว่าเธอนั้นคือC#mทุกสิ่ง

นี่เราBmกำลังหมดรักEกันจริง ๆ ใช่ไหม

INSTRU : AE/G#  |F#m  E

DC#m  |BmE

เหมือAนว่ายิ่งมีกันE/G#ก็ยิ่งเหงา

ยิ่งF#mฝืนว่าเป็นคนเดิมEก็ยิ่งเศร้า

หากDว่าเราไม่นับC#mความผูกพัน

ยังBmมีอะไรที่เหลือEให้กันไหม

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : AE/G#  |F#m  E

DC#m  |BmE

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : AE/G#  |F#m  E|DC#m

นี่เราBmกำลังหมดรักEกันจริง ๆ ใช่ไหม

INSTRU : AE/G#  |F#m  E|DC#m

นี่เราBmกำลังหมดรักEกันจริง ๆ ใช่ไหม

INSTRU : AE/G#  |F#m  E|DC#m

นี่เราBmกำลังจะไม่รักEกันจริง ๆ ใช่ไหม A


คอร์ดเพลงที่คุณอาจชอบ