คอร์ดเพลง จิตอาสา
รวมศิลปินแกรมมี่

คอร์ดเพลง จิตอาสา - รวมศิลปินแกรมมี่


รายชื่อศิลปินที่ขับร้อง บทเพลงพิเศษ “จิตอาสา” 1.ธงไชย แมคอินไตย์ (เบิร์ด ธงไชย) 2.พลพล พลกองเส็ง (พลพล) 3.ณพสิน แสงสุวรรณ (NUM KALA) 4.ภิรมย์พร พินทะปะกัง (ไมค์ ภิรมย์พร) 5.อรทัย ดาบคำ (ต่าย อรทัย) 6.นภัทร อินทร์ใจเอื้อ (กัน นภัทร) 7.วิชญาณี เปียกลิ่น (แก้ม วิชญาณี) 8.นภัสสร ภูธรใจ (นิว นภัสสร) 9.ปิยนุช เสือจงพรู (จิ๋ว ปิยนุช) 10.พิพิธพล พุกกะณะสุต (ที JETSET’ER)

คอร์ดเพลง จิตอาสา

INTRO : GA|D

* พร้อมDเสียสละ จิตอาสาGเราภาคภูมิใจ  D

พร้อมDที่จะให้  โดยไม่หวังEmสิ่งใดตอบแทน A

ทำGด้วยสองมือ Gmและจิตใจยิ่F#mงใหญ่สุดแสน Bm

น้ำใจไEmม่เคยขาดแคลนA เราจิตG อา Aสา  (D)


** มุ่งมั่นD ทำด้วยจิตGที่คิดจะให้  D

ด้วยแรงกายG บวกแรงใจแAละจิตศรัทธา D

เหงื่อที่รินG เหงื่อที่ไหลA คุ้มกับสิ่งDที่ได้กลับมา Bm

เป็นEmพลังนำพาสู่ความสุขใจ  A


*** มุ่งมั่นD ทำด้วยจิตG ที่คิดทำดี  D

ปรารถนาG ให้โลกนี้น่Aาอยู่สดใส  D

ช่วยกันทำG เพื่อส่วนรวมA เท่าที่มีเDท่าที่ทำไหว  Bm

นำEmสายธารน้ำใจไAหลไปทั่วแดน D

INSTRU : GA|D

( ซ้ำ * , ** , *** )

INSTRU : GA|D

( ซ้ำ * )

INSTRU : G|Gm|D|D|Dคอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด