คอร์ดเพลง You’re Beautiful
James Blunt

คอร์ดเพลง You’re Beautiful - James Blunt


เธอช่างงดงาม... งดงามเหลือเกิน...

Original Key

You’re Beautiful

Original Key

TUNE Eb (ปรับคีย์ G#)

INTRO : E|B|C#m |A

My Elife is brilliant.       B         C#m          A

My Elife is brilliant. My B/Eblove is pure.

I sC#maw an angel. Of Athat I'm sure.

She smileEd at me on the subway.

She was withB/Eb another man.

But I wC#mon't lose no sleep on that,

'Cause I've got a plan.


* YouA're beautifulB. YouE're beautiful.

YouA're beautifulB, it's trueE.

I sawA your faceB in a croEwdedB/Eb place, C#m

And I donA't know whatB to do,C#m

'Cause I'll neveAr be Bwith you.(E)

INSTRU : E|B/Eb      |C#m |A

Yes, she caughtE my eye, As we walkeB/Ebd on by.

She could seeC#m from my face

that I was, FAlying high.

And I dEon't think that I'll seeB/Eb her again,

But we C#mshared a moment

that will last 'til the end.

( REPEAT * )

INSTRU : AC#m |AC#m

AC#m |F#m B

YouA're beautiful.B YouE're beautiful.

YouA're beautiful,B it's true.E

There mustA be an angeBl

with a smilEe on hB/Eber face, C#m

When she thougAht up that

I should be Bwith you.         E         B/Eb           C#m

INSTRU : C#m

But it's timeA to faceB the truthC#m,

I will neveAr be Bwith you.E
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564