คอร์ดเพลง 4500 (สี่พันห้าร้อย)

สิ่งนั้นDยังคงหอมรัญจวน ข้างในความEmรู้สึก

ที่มันยังGซ่อนอยู่       Aผ่านเวลา  D

หลากหลายDความคิดใคร่ครวญ วันที่ได้สัEmมผัส

ยามที่ฉันGได้กลิ่น       Aกระดังงา  D


When you callinEmg in love

Im Gready Afor you  D

ไม่น่าผ่านEmไปเลยนะ อยู่กัGบฉันAได้ไหม  D


เธอสวยDด้วยแสงนีออน ตอนกลางคืนEmฉันกล่อม

ให้ตัวเองGไม่หลับ   Aก่อนจันทรา D

และฉันDค้นพบความงาม ยามอยู่ในผ้Emาห่ม

จนเมื่ออาGทิตย์ส่อง   Aหมดเวลา D


When you callinEmg in love

Im Gready Afor you  D

ไม่น่าผ่านEmไปเลยนะ

อยู่กัGบฉันAได้ไหม  D

When you calliEmng in love

จับGมือฉันAเอาไว้  D

ไม่น่าจากEmไปเลยนะ อยู่กัGบฉันไAปก่อน  D

INSTRU : D|Em|GA|D|Dคอร์ดเพลงที่คุณอาจชอบ