คอร์ดเพลง A Whole New World
ZAYN ,Zhavia Ward

คอร์ดเพลง A Whole New World - ZAYN


Original Key

  สำหรับท่านที่ปรับคีย์ไม่ได้


คอร์ดเพลง A Whole New World จากศิลปิน ZAYN เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วยคอร์ด

ลดคีย์ คีย์ต้นฉบับ เพิ่มคีย์

A Whole New World

Original Key

INTRO : AD|A ( 4 Times )

I cAan showD you the worldA

shinAing, shimDmering, splF#mendid  E/G#

TellBm me, prinC#7cess now wheF#mn did youE last

let Dyour heart decideA?


I cAan opeDn your eyesA

takeA you wonDder by wF#monder  E/G#

OveBmr, sideC#7ways

and undF#mer on Ea magDic carpet rideA


A whole new worldE       A

a new fanE/G#tastic point of viewA

No one to tellD us "no," Aor whereD to go  A

Or saF#my we're Bonly dreaEming


A whole new worldE       A

a dazzling placeE I nevC#7er knewF#m

ButE when I’m wayD up hereA it's cryDstal clearA

That nowF#m I'm in  B

a wholeG new worldE with you

NowA I’m in a whole new world with you


UnCbelievaFble sights C

indeCscribabFle feelAming       G/B

SoaDmring, tumEbling, freewheeAmling

ThrouGgh an endlFess diamond sky C


A whole new worldG

(Don't you dare close Cyour eyes)

A hundred thouGsand things to seeC

(Hold your breath; it gets better)

I'm like a shootFing star CI've comeF so far C

I canAm't go backD7 to whereG, I used to be


A whole new worldG       C

with new horiGzons tE/G#o pursueAm

I'll chase them anyFwhere  C

there's timFe to sparCe

LetAm me shareD7

this whoBble new worldG with you

INSTRU : G#|G#|FmEb

Bbm  C|FmEbm  |G#

A whole new worldG# (A whole new worldC#)

A new fantasG#tic point of view C#

No one to telF#l us "no," C#or wheF#re to go  C#

Or sayBbm we're onlEby dreamG#ing


A whole new worldG#

(Every turn, a surpriseC#)

With new horG#izons toF/A pursue Bbm

(Every moment, red-letter)

I’ll C#chase them anyF#where  C#

there’s timeF# to spareC#

AnyF#7where, oohC#, ooh

(There's timeFm to spare)Bbm

Let me shareEb

this wholeB new worldG# with you

INSTRU : Bbm  |Gm7b5

A whole new worldFm (A whole new worldF#)

That’s where we'll beFm (That's where we'll beF#)

A thrilling chaseFm (A wondrous placeG#)

For you and me C#สำหรับตารางคอร์ดเพลงดาว ประกอบด้วยคอร์ด โดยตัวเลขที่อยู่ในตารางประกอบด้วย

  • 1 = นิ้วชี้
  • 2 = นิ้วนาง
  • 3 = นิ้วกลาง
  • 4 = นิ้วก้อย

รูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงA Whole New World


คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ขอบคุณการมีอยู่ของดนตรีและศิลปินทุกท่าน 🎸