คอร์ดเพลง ฉันยอม
RETROSPECT

คอร์ดเพลง ฉันยอม - RETROSPECT


Original Key

ฉันยอม

Original Key

INTRO : F#m |D ( 2 Times )

ช่วงเวลาF#mที่ต้องจากกัน

ได้เรียนรู้และพบกับคำว่าเสียDใจ

ตั้งแต่วันF#mที่ตัวเธอนั้นเดินจากไป

ชีวิตฉันDไม่มีทางออก


* ฉันขอโทษBm ฉันทำผิดไป

อาจจะสายC#mเกินไปที่จะบอก

ยอมรับDในสิ่งที่ฉันได้กระทำE


หลับตาฝันF#mตื่นมาก็พบ

ความจริงที่มันไม่ต่างDกัน

ยังมีเธอF#m ยังวน ยังเวียน

ในความทรงจำ ในส่วนลึกDอันมีค่า

( ซ้ำ * )

** แหละฉันยอมAเธอหมดแล้ว แพ้ทุกอย่างD

ยังรักเธอAยิ่งกว่าชีวิต รู้สึกแล้วD

กี่คืนมาแล้วBmที่ล่วงเลย ยังเจ็บลึกC#mยิ่งกว่าเคย

ที่รักD ได้โปรดเห็นใจ Eอภัยให้ฉันเถอะคนดี

INSTRU : F#m |D ( 2 Times )

ได้แต่หวังF#mว่าช่วงเวลา

เหล่านั้น สักวันคงกลับDมา

ฝากบทเพลงF#mให้ช่วยบรรเลง

ระบายความนัย ให้เธอนั้นDได้รู้ว่า

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : F#m |D ( 2 Times )
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564